Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/15/2010

Крион » Метафората за кофата

Ще ви дадем метафората за кофата, която е връзката между трите. Сега ще видите пълната картина, дори преди да сме ви разказали останалото. Важно е да си представите кофа. Всъщност, тя прилича на детските кофички за пясък. Реалната част от кофата, която задържа водата, е Възрастният, Бащата, структурата. Тази структура дава възможност на всичко останало да съществува. Това е структурата на кофата.

Това, което е вътре в кофата, е Синът или енергията на Детето. Това е вода! Както виждате, структурата на кофата задържа водата така, че тя да не се разлива и да не изтича навън. Напротив, водата се задържа вътре по логичен начин, математически. Кофата задържа водата по начин, който не й позволява да се разлее. Тя задържа водата устойчиво. Кофата гарантира на водата начин на съществуване, нали така?

"Къде остана духовната част?", ще попитате вие. "Какво стана с Висшия Аз? Той коя част от кофата е?" Ами това е гигантската ръка, която държи кофата! Имате структурата, имате веществото, а вие самите имате искри. Отец, Син, Дух - Възрастен, Дете, Висш Аз - Структура, Вещество, Искри. (Смее се тихичко.)

Хайде да поговорим за искрите в рамките на "три в едно”. Може би ще кажете: "Крион, искрите сигурно са най-важната част, нали? Освен това, те са тази част, която изучаваме днес?" Няма най-важна част. За тези части трябва да знаете повече, отколкото за другите, а искрите са една от тях. Висшият Аз е една от темите, която се изучава най-много в рамките на енергията на групата на Крион. Ние през цялото време говорим за искрите, но днес ще поставим в центъра на вашето внимание нещо друго, което трябва да знаете. Но нека първо да поговорим за искрите.

Прочети още: