7/17/2015

За природата на Ангелите. Послание на Хаторите чрез Том Кениън

21 юни 2015г.

В това съобщение ние искаме да обсъдим нашата гледна точка относно природата на ангелите. Това няма нищо общо с религията. По-скоро то е свързано с междуизмерната реалност. За целта си ние ще разделим темата за ангелите на три широки категории.


Ангели от Духовните Реалности

Тези ефимерни същества са електромагнитни полета на интелигентност, някои от които имат форма, която е разпознаваема, а някои от тях нямат форма. Тези електромагнитни полета на интелигентност взаимодействат с човешките същества по уникални начини, а очакванията и вярванията на всеки отделен човек имат общо с естеството на този опит. С други думи, системата от вярвания на човешкото същество силно влияе на това, което се изпитва.

Ангелите от духовните реалности могат да приемат много различни форми и докато някои от тях имат енергийни полета, които създават впечатлението, че те имат крила, при много от тях няма подобно впечатление.

Този тип ангели са сътворени същества. Те са силови полета интелигентност, изпратени в етерите, в космоса, за да работят или да предприемат действието на създателя си.

Този създател може да приеме формата на това , което би могло да се обясни като бог, богиня, полубог или полубогиня, междуизмерно същество, извънземен интелект или дори човешко същество. Тези типове ангели нямат своя свободна воля. Те са създадени за изпълнението на конкретно намерение на душата.

5/25/2015

Петата перспектива : Надмогване на пространството и времето Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън


Навлизането в по-висшите измерения на съзнанието изисква основна промяна във възприетото време и пространство.

Това е много важна промяна във възприятието, към която искаме да обърнем внимание, като използваме теоретична гледна точка и практическа техника, която включва използване на звукова медитация, която направихме за тази цел.

Теорията

Има много начини да се разглеждат по-висшите измерения. Това, което искаме да споделим, е основна схема на това как ние виждаме измеренията и предизвикателствата, пред които се изправяте, когато преминавате в реалност от по-висше измерение.

Вашата въплътена биологична реалност (т.е. вашето физическо тяло) е закотвена в трето и четвърто измерение на съзнанието, според нас.

Вие много сте свикнали с третоизмерността на вашия свят. Вашата нервна система е привързана и настроена към тази реалност. Вашият комплекс от мозък/ум/тяло е синхронизиран с физическата реалност на вашия свят. Самото ви биологично оцеляване зависи от вашето управление на пространството около вас. Освен това вашето тяло, ум и съзнание са закотвени във вашето възприятие за време.

Вашите по-висшеизмерни нива на съзнание обаче не са обвързани с тези ограничения. Те са свободни от пространствено  и времево ориентирани ограничения. Това се дължи на факта, че по-висшеизмерните ви тела нямат маса или физика и следователно не се влияят от гравитационните полета.

Времето силно се влияе от гравитационните полета. Освен това , вашето възприятие за време се влияе от условията. Комбинацията от гравитационни полета и социални условия доведе до това повечето хора да се намерят изоставени в ограниченията на пространство и време.

Прагматично казано, вашият опит на „реалност” е резултат от вибрационното ниво, с което се идентифицирате. Когато се идентифицирате с по-висшите измерения на съзнание, вие сте свободни от ограниченията на пространство и време, и действате в по-течна реалност.

Когато се идентифицирате само с биологичната си реалност, вие напълно попадате в капана на пространство и време.

В това съобщение ние ще представим метод, с който вие да промените личната си идентичност от ограниченията във възприетото време и пространство към свободата на по-висшите измерения, докато същевременно живеете всеки ден живота си в цивилизационна и измерна реалност, която е обвързана с тези ограничения (т.е. на пространство и време).

Но преди да включим този метод, трябва да се задълбочим малко повече в теорията.

Според нас, време е четвъртото измерение. За нас пространство и време са тясно свързани. Вашите учени потвърдиха теорията на Айнщайн, че големи обекти с маса генерират гравитационни полета, които променят и пространство, и време.

За нас петото измерение е първото измерение на съзнанието извън ограниченията на пространство и време( т.е. трето и четвърто измерения).  А същества в петото измерение нямат тегло и следователно не са обект на влиянието на гравитационните полета.

1/20/2015

Крион. "Вроденото (тяло)" е открито


Този жив ченълинг е даден в Портланд, щата Орегон в събота, 22 ноември, 2014 г.

ВРОДЕНОТО Е ОТКРИТО

Лий Карол: „Всички ние ще трябва да препрочитаме това съобщение по няколко пъти, защото в този ченълинг се разкрива едно от базовите изменения ставащи в новата енергия. Възможно ли е такова нещо – в старата енергия вашето „разумно (ВРОДЕНО) тяло” да е било програмирано така, че то да създава това, от което вие повече не се нуждаете? Това и е темата на този ченълинг и това засяга тази стара програма… която влияе на всеки един от нас! Дошло е време да се препрограмира всичко това!”

За да помогнем на читателя, този ченълинг беше преработен (от Лий Карол и от Крион) за по-доброто му разбиране. Много чест се случва така, че тези енергии присъстващи в живия ченълинг и осигуряващи особения род информация, след това не попадат в напечатаната страница! Така че получете си удоволствието от това допълнително послание, дадено в Портланд на 22 ноември, 2014 г.!

Приветствам вие скъпи мои! Аз съм Крион от Службата по магнетизъм!. Днес на мен ми се иска да разкрия пред вас една твърде важна система, при това по начин, по който ние това до сега не сме правили! Нека да наречем тази информация „Начало на информацията за Вроденото”. Тази тема ние вече сме я обсъждали и едно от нашите предишни послания се наричаше „Тайнственото Вродено”. Освен това ние вече давахме някои атрибути на вашето тяло и днес ние искаме още повече да разширим и да допълним тази информация!

Великолепното Вродено

Скъпи Мои аз искам да ви разкажа за този процес във вашето тяло, който представлява не само тайнствен, дотолкова доколкото той се случва не в тримерността, но и е достатъчно неуловим, тъй като вие дори и не можете да го определите! Той обаче представлява ваша принадлежност, дотолкова силно, че в същност точно това и сте вие! Вие може да попитате „Абе Крион, как пък може да има нещо такова, вътре в мен да съществува нещо, за което на мен да ми е съвършено неизвестно?” В отговор аз ще мога веднага да ви кажа , че вашата ДНК все още работи с непълната си мощност и в това се състои отговорът на този въпрос! Вашето съзнание все още не е синхронизирано с реалностите на някои неща, работещи по един доста особен начин вътре във вашето тяло. Но в крайна сметка до вас ще достигне ясното разбиране за това. Пребалансирането на човечеството ви води към развитие на Духа вътре във вас и в дадения ченълинг ние мислим да ви разкажем за всичко това малко по-подробно.

Крион. Следващите три години


Отава 30 ноември 2014 г.

Приветствам ви скъпи мои!

Аз съм Крион от магнитната служба. Това е безопасно място. И заедно с тези, които са дошли с мен ние създаваме енергия на това място за да ви затворим вас в обвивка на любов, която вие ще чувствате като нещо нежно и това ще проведе информацията, която ние носим тук!

Информация съвършена и синхронизирана с помощта на любовта на Бог към вас! Това няма да бъде твърде дълъг ченълинг, но това, което аз искам да направя, то е да ви дам на вас интензивност на информацията!

Скъпи мои, ние ви преведохме през времето на разкритие на новите потенциали от енергия. И ние ви давахме всичко, което е нужно тогава, когато това ви беше необходимо на вашия път, започвайки от 2010 година!

Описвайки опита от 2012 година и давайки ви да знаете, че няма от какво да се страхувате. В 2012 година ние ви разказахме за рекалибровката, а в 2013 година ние ви помолихме да не се страхувате от тези промени. Когато вие достигнахте до 2013 година, ние ви казахме, че има задръжка на енергията 2013 година и някои от вас все още се намират в процеса на рекалибровка!

11/03/2014

Ескалиране на Хаотични възли и събаряне на трето-измерната реалност


Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Поради ускоряването на времето и космически сили, които са далеч извън вашия контрол, вие сте в разгара на кресчендо от Заключителни Хаотични възли.

В предишни съобщения ние обяснихме взаимодействието на хаотични събития като Хаотичен възел, единствено число, но в този случай ние говорим за по-сложен феномен – това, което наричаме Хаотични възли, множествено число.

В зависимост от вибрационния ви резонанс вие ще бъдете повлияни по уникални начини от ескалацията на хаотични събития. Онези от вас, които са чувствителни към екосистемата на тази планета, може би изпитват изключително напрежение, когато наблюдават деградацията на екосистемата и изчезването на много видове.

Друг Хаотичев възел, освен Хаотичния възел на екосистемата ви, е стресът от междуличностните комуникации. Това е много сложна ситуация и отчасти се дължи на промените в магнитните полета на планетата ви, затрудняващи краткосрочната памет и познавателните процеси по време на енергийни промени – а тези енергийни промени се ускоряват. Изникват алогично поведение, отчаяние и чувства на крайна безнадеждност. Тъй като влошаването и на екосистемата, и на междуличностните комуникации се увеличава, ние очакваме още по-голяма културна и обществена нестабилност.

Сред много хора има нарастващо чувство, че нещо е ужасно сгрешено и заедно с това е и усещането, че няма решение. В този случай ние сме съгласни с това, което някога каза Алберт Айнщайн, а то е „ решението на даден проблем не може да бъде намерено на нивото на проблема”.

1/03/2014

Фукушима. Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Ще разделим съобщението си на две части. Първата ще се занимае с ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел, а втората – с ядреното съоръжение при Фукушима, Япония.

Ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел

В сравнение с предишните Хаотични Възли, този е силно опасен.

От наша гледна точка, основната причина за това е свързана с промените в магнитното поле на вашето Слънце. Наистина ескалацията на този Хаотичен Възел е свързана пряко с промяната на магнитното поле, в която навлиза вашето Слънце.

В тази фаза на промяна на магнитното поле на вашето слънце има аномалии, а вашите учени са озадачени относно причините за това странно поведение. Тъй като Слънцето навлиза в по-динамична фаза на магнитно обръщане, включително и периода веднага след промяната на магнитните полюси на Слънцето, ние очакваме по-нататъшни ескалации на настоящия ви Хаотичен Възел. Всеки технологичен инструмент или биологична система, която използва електромагнитни полета, е обект на аномалии по време на тази фаза от обръщането на магнитните полюси на Слънцето.

10/18/2013

Крион. Защо ще отидем на платото Наска

Чрез Светлана Драчова, Сергей Канашевски, Марина Шулц

Директен ченълинг, редактиран и допълнен за публикуването
Публикуван в списанието “СВЕТОВЕН ЧЕНЪЛИНГ” № 4 (10)

Здравейте, скъпи мои, с вас е Крион. Днес ние ще продължим не само темата за историята на човешката цивилизация, но и ще разгледаме нейното взаимодействие с другите цивилизации. Това е важно, защото придобива особено значение на дадения етап от вашето развитие.

При това ще хвърлим светлина върху произхода на два взаимно свързани артефакта. Единият артефакт за вас все още е загадъчно място: платото Наска в Южна Америка. Другият е библиотеката на КАМЪНИТЕ на ИКА. Тези два артефакта са вплетени в историята на човешката цивилизация от тези, които дойдоха на Земята за участие във Великия Експеримент. Но, в същото време, тези артефакти бяха създавани от представители на човешкото общество, въплътени във вашия свят на четиримерността.

Ащар: Започнете отново да мечтаете!

Автор: ShaNiraa

Приветствам ви, скъпи братя и сестри. Аз съм Ащар и отново дойдох да поговоря с вас и да ви вдъхновя за Великата Мечта! Фантастичната мечта, за която мечтаха много цивилизации от вашата вселена, и понеже и вие, като тези цивилизации, сте творци, вие ще можете да осъществите тази мечта.

Необходима е критична маса от хора, мечтаещи за това, за да влияят положително на колективното масово съзнание на човечеството. И отново ще ви кажа: Вашите мечти са много по-мощни, отколкото си мислите. Ако в този свят искате да измените нещо, започнете отново да мечтаете!

10/10/2013

Работа, пари и творчество

Йешуа чрез Памела Крибе

Потокът на лекотата и потокът на достатъчното

Скъпи приятели, за мен е радост и удоволствие да съм сред вас днес. Познавам ви толкова добре, сякаш вчера сме се срещнали за последно. В сферите, които обитавам, времето е без значение. Аз ви познавам много добре, въпреки че вашето проявление и външен физически вид сега се различават от времената, в които бяхме заедно.

Аз съм Йешуа. Живях на Земята в човешко тяло като Исус. Бях човешко същество сред хората както всички вас. Нищо човешко не ми е чуждо. Именно въз основа на тази опитност като човешко същество ви подкрепям във вашето развитие, в раждането ви за Новата епоха. Настъпва Нова Епоха. Тече трансформация, с която всички вие се чувствате силно свързани.

Два типа тъмнина

Йешуа чрез Памела Крибе

Скъпи приятели, аз съм Йешуа, стар ваш приятел, който се радва да сподели с вас този следобед. Това е нещо, което силно желаете, защото се чувствате изоставени и изгубени тук на Земята. Тук съм, за да ви припомня истината, която лежи във вас, във вашата душа. Тази истина не може да се види с просто око и вие често губите връзка с нея, когато сте заети с вашите дейности и отговорности.

Моля, отделете малко време да останете неподвижни и нека целият външен натиск да отпадне. Почувствайте тишина дълбоко във вас. Не мислете, че тишината в сърцето ви е нищожна. Но тя може да се усети, ако се отдръпнете от шума и суетата на ежедневието. Ние сме тук днес, за да предприемете това отдръпване, за да може да си спомните кои сте и да усетите енергията, която ви дава тази тишина. Това ви позволява да започнете да живее отново, но сега с повече лекота и радост.

Животът на моменти изглежда че е битка, но това не е начина, по който би трябвало да бъде. Вие тук сте основно, за да изпитате себе си, да си спомните за своята сила и красота като лъчисти ангели на светлината, както и да споделите тази светлина с другите. По този начин вие ще се чувствате като у дома си на Земята. Животът ще стане отново лесен и радостен.

9/24/2013

Процес на Пречистване ~ 18 - 24 септември ~ Плеядите

  Възлюбени чеда на светлината. Както вече много пъти ви казахме, има големи енергийни промени, наистина движещи се по-близо и по-близо до Гая, събитието е неизбежно, но повечето не разбират с човешкия ум, какво е това събитие, на което всички ние се позоваваме, така че нека накратко да ви обясня значението му и това, което е на път да помете вашата планета.

    Нека ви уверя, че разрушението, което много от вас виждат чрез своето трето око, е разрушаването на старата система на мислене и старата система на вярвания, защото наистина има нов начин на мислене, който произхожда от сърцата ви, нов код на сърцето, който експлодира отвътре на вън и ви привежда в съответствие с КРАЙНАТА ИСТИНА.

9/15/2013

Нулева Точка - Слънчев Портал - Какво се случва с тялото ви - Плеядите

~ НУЛЕВА ТОЧКА - Какво сте на път да преживете с инверсията на вашите системи, инверсия на преминаване от ВСИЧКО към НИЩО, от НУЛА към БЕЗКРАЙНОСТ. Творческите сили във вашите сферични творения, които наричате човешки тела ще се развият до такава степен, че ще бъде възможно за всички вас, наистина да проявите това, което искате да видите във вашата реалност! ~

Възлюбени чеда на Слънцето, Луната и Звездите, ние идваме при вас сега, за да ви информираме, че през следващите 3 седмици от вашето време ще има отново енергийно преструктуриране на телата ви.

Ре-структурирането на човешкото "превозното средство" (тяло) е на път да започне отново. Много от вас отново ще започнат да изпитват различни симптоми на възнесението и Ви молим напълно и изцяло да се освободите от страха и напълно да позволите интегрирането на кристала, които идва до вас от слънцето в този момент във времето. Следващите три седмици от земния ви път са кристален енергиен период за призоваване, и тези от вас, които са готови да изпитат извисяване на енергията следва да позволят на телата си, да се отворят за божествеността на това, което те съдържате вътре във вас.

9/08/2013

Кръгове на Светлината

Мария чрез Памела Крибе.

Скъпи приятели
Аз съм Мария, земната майка на Йешуа. Радвам се да бъда сред вас, във вашия кръг на Светлина. Искам да се порадваме заедно с вас на това утро и да ви обгърна с леката и нежна мантия на Любовта. Почувствайте я.

Сърцата ви се нуждаят от Светлина. За всички вас Земята е трудно и тежко място. Естественото ви състояние е радост, игривост и творчество. Енергията на Земята често ви потиска и вие се чувствате откъснати от Дома. Искам да ви донеса днес тези енергии, енергиите на Дома, енергиите на Източника. Затова вдишайте ги и помнете кои сте вие. Искам да вдишате Светлината на Душата си и да усетите връзката между нашите Души.

Обучение на родителите

Йешуа чрез Памела Крибе

Скъпи приятели – аз, Йешуа съм тук, отново с вас. Физическите ви очи не ме виждат, защото аз дойдох при вас от вътрешното пространство, направо от сърцето. Почувствайте присъствието ми.

Приветствам ви всички вас и всеки един по отделно. Почувствайте движението на енергията ми в тази стая. Прегръщайки ме, почувствайте и моята прегръдка. Ние сме приятели. Ние приличаме на корените на едно дърво. Нашата обща цел се състои в  това колкото се може по-дълбоко да се вкореним в тази Земя и да създадем прекрасно и силно дърво, което да даде убежище и прохладна сянка на другите.

Възстановяване на мъжките и женските енергии в тялото

Земята чрез Памела Крибе

Мили приятели,
Аз съм вашата Майка-Земя, носеща ви върху себе си. Постоянно прониквам във вас и ви захранвам и вдъгновявам със своята енергия. Ние си принадлежим един на друг, заедно танцуваме един и същи танц.

Да живееш в тяло, мъжко или женско, означава взаимодействие между Душата и това, което принадлежи на Земята. Почитайте прекрасното си тяло, което съм ви дала. То е израз на женска или мъжка енергия. Почувствайте тази красота. Наблюдавайте я отвътре. Усетете мощните енергии на тялото си, емоциите му, чувствата, страстите и желанията му. Това са силни енергии, на които вие понякога се съпротивлявате. Опитайте се да почувствате за миг цялата чиста красота на тялото си, без желание да го контролирате. Почувствайте силовото поле, което е едновременно и физическо същество.