Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

7/17/2015

За природата на Ангелите. Послание на Хаторите чрез Том Кениън

21 юни 2015г.

В това съобщение ние искаме да обсъдим нашата гледна точка относно природата на ангелите. Това няма нищо общо с религията. По-скоро то е свързано с междуизмерната реалност. За целта си ние ще разделим темата за ангелите на три широки категории.


Ангели от Духовните Реалности

Тези ефимерни същества са електромагнитни полета на интелигентност, някои от които имат форма, която е разпознаваема, а някои от тях нямат форма. Тези електромагнитни полета на интелигентност взаимодействат с човешките същества по уникални начини, а очакванията и вярванията на всеки отделен човек имат общо с естеството на този опит. С други думи, системата от вярвания на човешкото същество силно влияе на това, което се изпитва.

Ангелите от духовните реалности могат да приемат много различни форми и докато някои от тях имат енергийни полета, които създават впечатлението, че те имат крила, при много от тях няма подобно впечатление.

Този тип ангели са сътворени същества. Те са силови полета интелигентност, изпратени в етерите, в космоса, за да работят или да предприемат действието на създателя си.

Този създател може да приеме формата на това , което би могло да се обясни като бог, богиня, полубог или полубогиня, междуизмерно същество, извънземен интелект или дори човешко същество. Тези типове ангели нямат своя свободна воля. Те са създадени за изпълнението на конкретно намерение на душата.

5/25/2015

Петата перспектива : Надмогване на пространството и времето Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън


Навлизането в по-висшите измерения на съзнанието изисква основна промяна във възприетото време и пространство.

Това е много важна промяна във възприятието, към която искаме да обърнем внимание, като използваме теоретична гледна точка и практическа техника, която включва използване на звукова медитация, която направихме за тази цел.

Теорията

Има много начини да се разглеждат по-висшите измерения. Това, което искаме да споделим, е основна схема на това как ние виждаме измеренията и предизвикателствата, пред които се изправяте, когато преминавате в реалност от по-висше измерение.

Вашата въплътена биологична реалност (т.е. вашето физическо тяло) е закотвена в трето и четвърто измерение на съзнанието, според нас.

Вие много сте свикнали с третоизмерността на вашия свят. Вашата нервна система е привързана и настроена към тази реалност. Вашият комплекс от мозък/ум/тяло е синхронизиран с физическата реалност на вашия свят. Самото ви биологично оцеляване зависи от вашето управление на пространството около вас. Освен това вашето тяло, ум и съзнание са закотвени във вашето възприятие за време.

Вашите по-висшеизмерни нива на съзнание обаче не са обвързани с тези ограничения. Те са свободни от пространствено  и времево ориентирани ограничения. Това се дължи на факта, че по-висшеизмерните ви тела нямат маса или физика и следователно не се влияят от гравитационните полета.

Времето силно се влияе от гравитационните полета. Освен това , вашето възприятие за време се влияе от условията. Комбинацията от гравитационни полета и социални условия доведе до това повечето хора да се намерят изоставени в ограниченията на пространство и време.

Прагматично казано, вашият опит на „реалност” е резултат от вибрационното ниво, с което се идентифицирате. Когато се идентифицирате с по-висшите измерения на съзнание, вие сте свободни от ограниченията на пространство и време, и действате в по-течна реалност.

Когато се идентифицирате само с биологичната си реалност, вие напълно попадате в капана на пространство и време.

В това съобщение ние ще представим метод, с който вие да промените личната си идентичност от ограниченията във възприетото време и пространство към свободата на по-висшите измерения, докато същевременно живеете всеки ден живота си в цивилизационна и измерна реалност, която е обвързана с тези ограничения (т.е. на пространство и време).

Но преди да включим този метод, трябва да се задълбочим малко повече в теорията.

Според нас, време е четвъртото измерение. За нас пространство и време са тясно свързани. Вашите учени потвърдиха теорията на Айнщайн, че големи обекти с маса генерират гравитационни полета, които променят и пространство, и време.

За нас петото измерение е първото измерение на съзнанието извън ограниченията на пространство и време( т.е. трето и четвърто измерения).  А същества в петото измерение нямат тегло и следователно не са обект на влиянието на гравитационните полета.

1/20/2015

Крион. "Вроденото (тяло)" е открито


Този жив ченълинг е даден в Портланд, щата Орегон в събота, 22 ноември, 2014 г.

ВРОДЕНОТО Е ОТКРИТО

Лий Карол: „Всички ние ще трябва да препрочитаме това съобщение по няколко пъти, защото в този ченълинг се разкрива едно от базовите изменения ставащи в новата енергия. Възможно ли е такова нещо – в старата енергия вашето „разумно (ВРОДЕНО) тяло” да е било програмирано така, че то да създава това, от което вие повече не се нуждаете? Това и е темата на този ченълинг и това засяга тази стара програма… която влияе на всеки един от нас! Дошло е време да се препрограмира всичко това!”

За да помогнем на читателя, този ченълинг беше преработен (от Лий Карол и от Крион) за по-доброто му разбиране. Много чест се случва така, че тези енергии присъстващи в живия ченълинг и осигуряващи особения род информация, след това не попадат в напечатаната страница! Така че получете си удоволствието от това допълнително послание, дадено в Портланд на 22 ноември, 2014 г.!

Приветствам вие скъпи мои! Аз съм Крион от Службата по магнетизъм!. Днес на мен ми се иска да разкрия пред вас една твърде важна система, при това по начин, по който ние това до сега не сме правили! Нека да наречем тази информация „Начало на информацията за Вроденото”. Тази тема ние вече сме я обсъждали и едно от нашите предишни послания се наричаше „Тайнственото Вродено”. Освен това ние вече давахме някои атрибути на вашето тяло и днес ние искаме още повече да разширим и да допълним тази информация!

Великолепното Вродено

Скъпи Мои аз искам да ви разкажа за този процес във вашето тяло, който представлява не само тайнствен, дотолкова доколкото той се случва не в тримерността, но и е достатъчно неуловим, тъй като вие дори и не можете да го определите! Той обаче представлява ваша принадлежност, дотолкова силно, че в същност точно това и сте вие! Вие може да попитате „Абе Крион, как пък може да има нещо такова, вътре в мен да съществува нещо, за което на мен да ми е съвършено неизвестно?” В отговор аз ще мога веднага да ви кажа , че вашата ДНК все още работи с непълната си мощност и в това се състои отговорът на този въпрос! Вашето съзнание все още не е синхронизирано с реалностите на някои неща, работещи по един доста особен начин вътре във вашето тяло. Но в крайна сметка до вас ще достигне ясното разбиране за това. Пребалансирането на човечеството ви води към развитие на Духа вътре във вас и в дадения ченълинг ние мислим да ви разкажем за всичко това малко по-подробно.

Крион. Следващите три години


Отава 30 ноември 2014 г.

Приветствам ви скъпи мои!

Аз съм Крион от магнитната служба. Това е безопасно място. И заедно с тези, които са дошли с мен ние създаваме енергия на това място за да ви затворим вас в обвивка на любов, която вие ще чувствате като нещо нежно и това ще проведе информацията, която ние носим тук!

Информация съвършена и синхронизирана с помощта на любовта на Бог към вас! Това няма да бъде твърде дълъг ченълинг, но това, което аз искам да направя, то е да ви дам на вас интензивност на информацията!

Скъпи мои, ние ви преведохме през времето на разкритие на новите потенциали от енергия. И ние ви давахме всичко, което е нужно тогава, когато това ви беше необходимо на вашия път, започвайки от 2010 година!

Описвайки опита от 2012 година и давайки ви да знаете, че няма от какво да се страхувате. В 2012 година ние ви разказахме за рекалибровката, а в 2013 година ние ви помолихме да не се страхувате от тези промени. Когато вие достигнахте до 2013 година, ние ви казахме, че има задръжка на енергията 2013 година и някои от вас все още се намират в процеса на рекалибровка!

11/03/2014

Ескалиране на Хаотични възли и събаряне на трето-измерната реалност


Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Поради ускоряването на времето и космически сили, които са далеч извън вашия контрол, вие сте в разгара на кресчендо от Заключителни Хаотични възли.

В предишни съобщения ние обяснихме взаимодействието на хаотични събития като Хаотичен възел, единствено число, но в този случай ние говорим за по-сложен феномен – това, което наричаме Хаотични възли, множествено число.

В зависимост от вибрационния ви резонанс вие ще бъдете повлияни по уникални начини от ескалацията на хаотични събития. Онези от вас, които са чувствителни към екосистемата на тази планета, може би изпитват изключително напрежение, когато наблюдават деградацията на екосистемата и изчезването на много видове.

Друг Хаотичев възел, освен Хаотичния възел на екосистемата ви, е стресът от междуличностните комуникации. Това е много сложна ситуация и отчасти се дължи на промените в магнитните полета на планетата ви, затрудняващи краткосрочната памет и познавателните процеси по време на енергийни промени – а тези енергийни промени се ускоряват. Изникват алогично поведение, отчаяние и чувства на крайна безнадеждност. Тъй като влошаването и на екосистемата, и на междуличностните комуникации се увеличава, ние очакваме още по-голяма културна и обществена нестабилност.

Сред много хора има нарастващо чувство, че нещо е ужасно сгрешено и заедно с това е и усещането, че няма решение. В този случай ние сме съгласни с това, което някога каза Алберт Айнщайн, а то е „ решението на даден проблем не може да бъде намерено на нивото на проблема”.