Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/25/2010

Случва се просто това, което се случва

Истинският Майстор ни най-малко не страда в мъл­чание, а само изглежда, че страда, без оплаквания. Причи­ната, че истинският Майстор не се оплаква, е, че истинският Майстор не страда, а просто изживява система от събития, които ти би нарекъл непоносими.

Един практикуващ Майстор не говори за страдание, защото ясно разбира силата на Словото. Ето защо избира да не промълви и дума за него. Ние превръщаме в истинско само онова, на което обръщаме внимание. Майсторът го знае. Той се поставя в положение на избор спрямо това, което ще направи реално.

Всички вие го правите от време на време. Сред вас няма някой, който по собствено решение да не е прогонвал главоболие или да не е направил посещението при зъболе­каря по-безболезнено. Майсторът взима същото решение, но за по-големи неща.

- Но защо изобщо има страдание? Защо съществува даже възможността за страдание?

- Не можеш да познаеш и да станеш това, което си, в отсъствието на онова, което не си, както вече ти обясних.

 - Все пак не разбирам откъде ни е хрумнало, че страда­нието е нещо добро.

    - Умно е да настояваш с въпроса си. Първоначалната мъдрост за страдане в мълчание дотолкова се е извратила, че сега мнозина вярват (дори няколко религии проповяд­ват), че страданието е нещо добро, а удоволствието и радостта - лошо. Затова решавате, че ако някой има рак и не казва на никого, той е светец, а ако някоя има (да избе­рем по-пареща тема) енергична сексуалност и я показва открито, тя е грешница.

    - Ама ти, братче, наистина избра пареща тема. И умно промени местоимението от мъжки на женски род. Искаше да го подчертаеш ли?

    - Исках да ти покажа предразсъдъците ви. Не обичате да мислите за жени, имащи енергична сексуалност, още по-малко показващи я открито.

    По-скоро бихте предпочели да видите мъж, който умира на фронта без въздишка, отколкото жена, която прави любов на улицата с въздишка.
 
    - А Ти не би ли го предпочел?

    - Аз не правя преценка нито на едното, нито на дру­гото. Вие обаче правите всякакъв род преценки и ще ти подскажа, че преценките ви са тези, които ви отдалечават от радостта и очакванията; преценките ви правят нещастни.

    Всичко това, взето заедно, е причината за болките ви и от него започва и страданието ви. - Откъде да знам, че това, което казваш, е вярно? Откъде да знам даже и че чувам гласа на Бога, а не на свръхактивното си въображение?

Прочети още »