Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/25/2010

Десетте Божи обещания

Ще познаеш, че вървиш по пътеката към Бога и ще познаеш, че си намерил Бога, защото ще забележиш след­ните знаци, следните промени у себе си:

   1. Ще обичаш Бога с цялото си сърце, с цялото си съзнание и с цялата си душа. И няма да има друг Бог, поста­вен преди Мен. Ще си престанал да боготвориш човешките любов или успех, пари или власт, както и всеки техен символ. Ще оставиш настрана всичко това, както детето оставя играчките си. Не защото са недостойни, а защото си ги надрасъл.

    И ще познаеш, че си избрал пътеката към Бога, защото:

  2. Няма да използваш напразно името Божие. Нито ще Ме призоваваш за повърхностни неща. Ще разбираш силата на словото и мисълта и няма дори да си помисляш да произнасяш името Божие по неблагочестив начин. Няма напразно да използваш името Ми, защото не можеш. Защо­то името Ми - Великото „Аз Съм" не се употребява никога напразно (т.е. без резултат), нито някога ще се употребява така. И когато си намерил Бога, ще го знаеш.

    Ще ти дам още и следните знаци:

    3. Ще запомниш да запазиш ден за Мене и ще го наречеш „свят" (т.е. празник) . Така е, за да не останеш за дълго в плен на илюзията си, а да успееш да си спомниш кой си. И тогава, не след дълго, ще наречеш всеки ден Шабат(Събота у евреите, неделя у протестантите; ден за почивка. - Бел. прев.) и всеки момент „свят".

    4. Ще почиташ майка си и баща си; и ще знаеш, че си Син на Бога, когато почиташ своя Бог - Майка и Баща във всичко, което казваш, правиш или мислиш. И почитайки Майката/Баща Бог и твоите майка и баща на Земята (защото те са ти дали живот), ще почиташ и всекиго.

    5. Ще познаеш, че си намерил Бога, когато забеле­жиш, че не убиваш (преднамерено, по желание и без причи­на). Независимо, че ще разбереш как поначало не можеш да прекъснеш ничий живот (целият живот е вечен), ти вече няма по свой избор да прекратиш и нито едно отделно пре­въплъщение, нито да превръщаш една форма на жива енер­гия в друга, без да имаш най-свещено оправдание за това. Новото ти благоговение пред живота ще те накара да почи­таш всички негови форми - в това число растения, дървета и животни и да им влияеш само в името на най-висше добро.

    Ще ти изпратя още и следните знаци, за да разбереш, че вървиш по Божията пътека:

    6. Няма да оскверняваш чистотата на обичта с безчестие и измама, защото това е измяна. Обещавам ти, че след като си намерил Бога, няма да извършваш такова прелюбодейство.

    7. Няма да взимаш нищо, което не е твое, нито ще си служиш с измама, нито ще заговорничиш, нито ще нараня­ваш някого, за да получиш нещо, защото това би било кражба. Обещавам ти, че след като си намерил Бога, няма да крадеш.

    Нито ще...

    8. Казваш нещо, което не е истина. Нито ще:

    9. Пожелаваш съпруга(та) на съседката (съседа) си, тъй като защо би го (я) поискал, когато знаеш, че всички други са твои съпруги (съпрузи)?

    10. Пожелаваш благата на съседа си, тъй като защо би ги поискал, след като знаеш, че всички тези блага могат да бъдат твои и всички твои блага принадлежат на света?

Ще познаеш, че си намерил пътеката към Бога, когато забележиш тези знаци. Защото Аз обещавам, че никой, който наистина търси Бога, няма да продължи да върши тези неща. Подобно поведение ще бъде невъзможно.
Това е вашата свобода, а не ограничения. Това са Моите обещания, а не заповеди. Защото Бог не дава запове­ди за това, което вече е създал. Бог просто казва на Божиите чеда: „Ето как ще познаете, че си идвате в къщи."

Мойсей питаше сериозно: „По какво мога да позная? Дай ми знак." Задаваше същия въпрос, който Ми задаваш сега и ти. Същият въпрос е задаван от всички навсякъде, откакто свят светува. Отговорът ми си остава същият. Но никога не е бил и никога няма да бъде заповед. Защото на кого да заповядвам? И кого да накажа, ако заповедите Ми не бъдат изпълнени?

Нали съществувам само Аз.

- Значи, за да отида в рая, не съм задължен да спазвам Десетте Божи Заповеди?

- „Отиване в рая" не съществува. Съществува само знанието, че вече си там. Говорим за приемане и разбиране, а не за стремеж и борба.

Не можеш да отидеш там, където вече си. За да го направиш, би трябвало да напуснеш мястото, където си, което би провалило целта на пътуването.

Иронията е в убеждението на повечето хора, че тряб­ва да си тръгнат оттам, където са, за да отидат там, където искат да бъдат. Така те напускат рая, за да отидат в рая - и минават през ада.

Просветлението означава разбиране, че никъде не трябва да се ходи, нищо не трябва да се прави и не е нужно да бъдеш никой друг освен точно този, който си в момента.
Ти си на път към никъде.

Раят, както ти го наричаш, е никъде. Да поставим разстояние между буквите в английската дума за „никъде" и ще видиш, че раят е тук и сега.


Прочети още »