Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/22/2010

Да бъдеш е функция на душата

- Има разлика между това да бъдеш и да правиш. Повечето хора наблягат на второто.

- А не трябва ли?

- Не съществува „трябва" или „не трябва". Съществу­ва само какво ще избереш и как ще го постигнеш. Ако избе­реш мир, радост и любов, няма да получиш кой знае колко от тях чрез онова, което правиш. Ако избереш щастие и задоволство, малко от тях ще намериш по пътя на правенето. Ако избереш сливане с Бога, върховно знание, дълбоко разбиране, безкрайно съчувствие, пълно съзнание, абсолютно удовлетворение, няма да постигнеш кой знае колко от тях чрез онова, което правиш.

С други думи, ако избереш еволюция - еволюцията на душата си, не ще можеш да я постигнеш чрез светските занимания на тялото си.

Да правиш е функция на тялото. Да бъдеш е функция на душата. Тялото винаги прави нещо. Всяка минута от все­ки ден тялото се занимава с нещо. Никога не спира, никога не почива, постоянно прави нещо.

Тялото прави каквото прави или съобразявайки се с душата, или независимо от нея. От равновесието между двете зависи качеството на живота ти. 

Душата пребъдва завинаги. Тя е това, което е, незави­симо от онова, което прави тялото, не заради онова, което прави тялото.

Ако мислиш, че предназначението на живота ти е правене, не си разбрал собствената си същност.

Душата ти не я е грижа какво работиш - нито тебе ще те е грижа, когато животът ти свърши. Душата ти я интересува само ти какво си, докато правиш, каквото правиш. Душата се стреми към състоянието "да бъдеш", а не към състоянието „да правиш". 

- Какво иска да бъде душата?

- Мен.

- Теб.

- Да, Мен. Душата ти е Мен и тя го знае. Онова, с което се е заела, е да се опита да го изпита. И онова, което си спомня, е, че най-добрият начин да го изпита е да не прави нищо. Няма нищо друго за правене освен да бъдеш.
- Да бъдеш какво?

- Каквото поискаш. Щастлив. Тъжен. Слаб. Силен. Радостен. Отмъстителен. Проницателен. Сляп. Добър. Лош. Мъж. Жена. Каквото си поискаш. Казвам го буквално. Каквото си поискаш


- Всичко това е много задълбочено, но какво общо има то с кариерата ми? Аз се опитвам да намеря начин да пре­живея, да оцелея, да подсигуря себе си и семейството си, правейки онова, което обичам да правя.

- Опитай да бъдеш онова, което обичаш да си.

- Какво искаш да кажеш? - Някои хора печелят много пари, правейки каквото правят, други не успяват да го постигнат, а и едните, и дру­гите правят едно и също. Откъде идва разликата?

- Някои хора имат повече умение от други.

Прочети още »