Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

8/09/2011

Духовно освобождаващо препитание

   
Да служа е моята мисия и всичко, за което се моля, вече е дадено.

    В света на бизнеса днес се възприема едно по-просветлено виждане за клиентите като индивиди, на които е привилегия да служиш и с които могат да се изградят пълноценни взаимоотношения. Предлагането на продукт или услуга е начин да служим един на друг и да си взаимодействаме. Паричното обръщение е форма на енергиен обмен.


    По време на службите в „Агапе" се събират волни пожертвования. Аз уча, че парите са енергийна полица, която ще бъде доставена с по-късна дата; с други думи, ние не благославяме парите, а енергията, която ще бъде освободена чрез тях под формата на набиране на персонал, филантропски проекти, дарения за други организации, служещи на доброто по света — ясна ви е идеята. Колкото по-проспериращи и щедри ставаме, толкова повече зачитаме обещанието, скрито в тази полица. 

    Хората, които започват бизнес само заради парите, все още не са осъзнали огромната вреда, нанесена на планетата и обитателите й от подобни действия за лична облага. Те трябва да влязат в крак с времето и да хармонизират ценностите си със своето средство за препитание. Да се работи само с мисъл за печалбата е подход, лишен от зрялост на съзнанието. Благородна е печалбата, която използваме не само за да живеем, но и за да допринасяме за добро и справедливо общество.


 Категория: Духовно освобождение - Разгърни пълния си потенциал!