Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

5/08/2013

Галактическа Федерация на Звездните Нации

"Най-значимите проблеми, които имаме, не може да
да бъдат решени на същото ниво на мислене, на
което са създадени "
Алберт Айнщайн

    Вселената включва безкраен брой от галактики, всяка от които, включва милиони слънца с техните милиарди планети и звезди ... Всяка една от тези планети подслонява живот, и е едно и също за всяка звезда. Това не е научна-фантастика, това е обикновено нещо във Вселената.

    Когато планетарна цивилизация достигне известна степен на еволюция, нейните стремежи естествено се обръщат към звездите, тя чувства необходимостта да се свърже с други цивилизации и да има всички видове взаимодействия и обмен.

    Галактическата Федерация на Звездните нации е обединение на милиони напреднали цивилизации през галактиката Млечен път. Нейните членове са духовно развити.

    Ето защо тя е мирна Федерация и няма за цел печалба. Тя се основава на принципите на сътрудничество и хармоничен обмен между Звезди нации, в съответствие с вселенските закони.

    Това е официална институция, нейната юрисдикция обхваща цялата галактика Млечен път. Както всяка демократична институция, тя включва законодателни органи вземащи решения, изпълнителни и съдебни.

    Духовната еволюция не е нито поява на единствена мисъл, нито нападение срещу свободата на мнение, Представители на цивилизации членки са насърчавани да се изразяват свободно по теми свързани с живота в галактиката по време на "Съвети". Всеки член на съвета отчита нивото на съзнание на своите членове, затова никога дискусиите не могат да доведат до насилствен раздор. Сесиите са по-близко до конструктивния обмен на "индивидуални истини", представени с уважение за всеки един член. И ето защо е лесно да се достигне консенсус. Смесването на раси, произхода и размерите на съществуване не води до отхвърляне или дипломатически инциденти. Културните бариери са лесно предолими, защото всички говорят на един "език" и имат същите стремежи на определено ниво на еволюция. Разнообразието е допълване.

    Галактическата Федерация няма връзка с лица, работещи заедно с някои правителства на Земята. Взаимните си споразумения с много съмнителни намерения се отнасят единствено до тези същества.

    Поради факта, че космоса е основното поле на изява, неизброимите служители на Федерацията работят през повечето време на борда на гигантски космически станции наричани кораби майки ... ... Или на борда на индивидуални кораби, когато ситуацията го изисква. Показването на себе си в голям мащаб за цивилизации, които не знаят за тяхното съществуване, би било нарушение на вселенските закони, създаващо безредие.
    Отделен кораб има известна лична свобода, но остава прикрепен към кораба майка.

    Които се наричат "Светлинни кораби" и са същите тези кораби, които вибрират на много висока честота. Те се „разкрачват „ между няколко измерения. Това им дава етерна светлина.

    Корабите, които не принадлежат към Галактическата Федерация имат по-малко напреднала технология. Те имат техническо осветление като проста кола. Тяхното сияние е нерафинирано. Разграничаване на първи от вторите е важно защото еволюиралите и добронамерените души не са единствените във Вселената.

    Функциите и ролите на Галактическата Федерация са много разнообразни, включително дипломатически мисии, научни, духовно ориентираните ... списъкът е дълъг. Говорейки конкретно, той се състои в подпомагане на духовно млади планетни цивилизации в тяхната еволюция ... ...обменяйки технологии за свободна енергия между цивилизациите членки ... Тези устройства имат неограничена захранваща система, те са незамърсяващи и свободни на разположение. ... Поддържане на "енергийни системи" на важни звезди като слънца. Това са само няколко примери за ежедневните задачи на федерацията.

    Кораби майки са истински плаващи градове напълно автономни, със същите удобства като на земната цивилизация. Тези кораби са много повече от високотехнологични машини, те са специални Съзнания способни да настанят цяла планетарна екосистема. Техните стени са твърди само при ниска честота.

    Много хора получават вдъхновени видения на Живота вътре в тези кораби ... Хармония ... Перфектен баланс между природа и технология ... Други имат спомени на сутринта ...

    Конкретно, какво да се очаква от Галактическата Федерация?

    Нейните служители са там, за да се помогне на Земната Планетарна Цивилизация да достигне до "Галактическо ниво". Тя може да осигури технологични устройства далеч по-напреднали от тези, които в момента са на разположение. От самото си естество тези свободни енергийни устройства водят до напълно преосмисляне на архаичните модели на обществото. Енергийното състезание между народите става остаряла концепция. Конфликти на базата на тази концепция се превръщат в безсмислица и изчезват. Получените нововъведения ще доведат до нова ера в транспорта и комуникациите. Социално поведение се развива. Консумирането не е модерен начин на живот.

    Все по-модерни устройства са осигурени, в зависимост от нивото на съзнание на човечеството Тяхната свободна и неограничена снабдяваща система позволява да се установи справедлива икономика. Огромен напредък е направен в областта на медицината.

    Промените се случват плавно в градската архитектура. Хармонични структури са открити. Тези устройства позволяват също така да се почисти планетарната среда много бързо.

    Галактическата Федерация също споделя своя опит в областта на правителствено управление, без натрапване. Този опит е единственият за милионите цивилизации в галактиката. Целта на такъв Съюз между Звездните Нации е да бъде благотворен за всички, няма тайни намерения зад доброжелателните дела. Облагодетелстваните народи на тази помощ днес, ще помогнат на други нации утре, само ако искат, и без реципрочни ограничения, наречени "дългове."

    Това е вселенски закон.

    Галактическата Федерация не "спасява"! Галактическата Федерация не решава всички проблеми една нощ, не отнема правата на частни лица, нито ги защитава от последствията от преднамерени действия. Нейните голямо мащабни действия се обсъждат от небесни органи понякога наричани "ангелите" на Земята. Персоналът никога не действа без тяхното одобрение.

    Федерацията никога не се намесва в делата на планетарна цивилизация, без нейното съгласие. Нейната цел със сигурност не е да товари хора на борда, по време на техния еволюционен процес, за еднопосочни пътувания.

    Вие сте господар на собствената си съдба Нейната цел е да подпомогне процеса на еволюцията на човечеството. Суверенитета и свободата се уважават. Галактическата Федерация не е нито за страх, нито за преклонение: тя е просто организация-майка на звездите, които желаят да се ангажират в братски отношения с родителите си от Земята ...

    Предпазват ги от слънчевите изригвания, астероиди, природни бедствия, ядрени конфликти докато те станат способни да го правят сами ...

    ... И позволява на съзнателното същество наричащо се Земя да достигнете до нови честоти на съществуване.

    Всяка душа живееща на и под повърхността му е енергично свързана към това силно еволюирало същество; затова, тези нови честоти също са на разположение за всички. Всички сме едно.

    Вие сте главните действащи лица в този процес, Галактическата Федерация само подпомага. шеговит текст: Виждали ли сте филмът Сириус (Sirius)? Увеличаващите наблюдения на нашите кораби в атмосферата са ясно послание: "Дошло е време нашето съществуване да бъде публично разкрито. " Това голямо събитие ще бъде последвано от отворени контакти и официални въведения. То няма фиксирана дата, зависи от много променливи, но въпреки това, персонала, назначен за тази Мисия Дом е вече напълно функциониращ.

    Много влиятелни "лидери" на земята са наясно с това, което е на път да се случи, от много дълго време. Тъй като това представлява заплаха за собствените им интереси, те насаждаха страх по всички възможни начини, за да се избегнат тези събития. Те умишлено създават объркване между членове на Федерацията и лица, сътрудничещи заедно с тях. Тези хора не се интересуват от изобилие и свобода за всички. Неразвито и страхливо човечеството е "добро за бизнес".

    Наистина ли забравихте ... ... всичко? Ти беше свободен ... С безкраен потенциал, Създатели на Вселени, Неограничени, Суверенни, Галактически Хора.

    Единственото нещо което Галактическата Федерация наистина може да направи за вас, е да помогне за създаването на благоприятни условия, така че да можете да си спомните, кои сте. Вашата истинската история и истинска същност ... ... Но дори и тази помощ не трябва да бъде претекст, за да "изчакаме и да видим". Вие сте си собствените спасители, както и най-големия ви подарък които можете да предложите на себе си и на вашето общество е да се превърнете в любящ духовен човек.

    Никое същество, без значение колко еволюирало е, може да свърши работата за вас. Това е Вашият опит.

    Земното Човечеството е достигнало критична точка в своята еволюция. Неговата възраст на експериментално страдание е към своя край. Благодарение на много смели души на тази планета, Вие включително, големи промени са на път да се случат, в които Галактическата Федерация има своята роля. Сега е моментът да освободите себе си.

    Имайте предвид, че все още сте на дуалистична планетата. По време на прехода към по-високите измерения на съществуване, има все още проблеми за решаване, но никога преди в най-скорошната ви история, не е било толкова лесно те да бъдат преодоляни.

    Вие не сте сами. Вие сте обичани ... Без отричане на земните ви корени ... ... дошло е време да се спомните, че сте Едно. ... И да си възвърнете полагащото ви се място сред звездите, като мирна и благоденстваща галактическа цивилизация. ... най-накрая обединена.

    Ще дойде ден, когато Земята като цивилизация ще бъде помолена да се присъедини към Галактическата Федерация на Звездните нации. Ако тя приеме, тя ще прати говорители да я представляват изцяло в галактиката Млечен път. Може би Вие?

    В този видеоклип има няколко снимки на "The Venus проект", проектиран от Жак Fresco. За повече информация относно футуристичния начин на живот, можете да посетите сайта на организацията: http://www.thevenusproject.com/

    Споменава се само за зачитане на авторските права. Това видео е лична инициатива и няма нищо общо с нито една организация. Авторът не е "посветено лице ", или същество на светлината на борда на кораб, той е *просто * човешко същество, което прави всичко възможно да разпространи съобщение. Този видеоклип първоначално е публикуван на френски, след това на английски, а сега на [Български език], затова ние се надяваме, че ще бъдете толерантни към евентуални правописни грешки.

    Специални благодарности на: Наташа, NEO Ахо, Женевиев, Ким Лиен, Patrick, Mira, ... И ти[Добавете името си: на един transator, а също и името на лицето, кой ти даде този скрипт].

    Превод :Христо
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6161