Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

1/20/2015

Крион. "Вроденото (тяло)" е открито


Този жив ченълинг е даден в Портланд, щата Орегон в събота, 22 ноември, 2014 г.

ВРОДЕНОТО Е ОТКРИТО

Лий Карол: „Всички ние ще трябва да препрочитаме това съобщение по няколко пъти, защото в този ченълинг се разкрива едно от базовите изменения ставащи в новата енергия. Възможно ли е такова нещо – в старата енергия вашето „разумно (ВРОДЕНО) тяло” да е било програмирано така, че то да създава това, от което вие повече не се нуждаете? Това и е темата на този ченълинг и това засяга тази стара програма… която влияе на всеки един от нас! Дошло е време да се препрограмира всичко това!”

За да помогнем на читателя, този ченълинг беше преработен (от Лий Карол и от Крион) за по-доброто му разбиране. Много чест се случва така, че тези енергии присъстващи в живия ченълинг и осигуряващи особения род информация, след това не попадат в напечатаната страница! Така че получете си удоволствието от това допълнително послание, дадено в Портланд на 22 ноември, 2014 г.!

Приветствам вие скъпи мои! Аз съм Крион от Службата по магнетизъм!. Днес на мен ми се иска да разкрия пред вас една твърде важна система, при това по начин, по който ние това до сега не сме правили! Нека да наречем тази информация „Начало на информацията за Вроденото”. Тази тема ние вече сме я обсъждали и едно от нашите предишни послания се наричаше „Тайнственото Вродено”. Освен това ние вече давахме някои атрибути на вашето тяло и днес ние искаме още повече да разширим и да допълним тази информация!

Великолепното Вродено

Скъпи Мои аз искам да ви разкажа за този процес във вашето тяло, който представлява не само тайнствен, дотолкова доколкото той се случва не в тримерността, но и е достатъчно неуловим, тъй като вие дори и не можете да го определите! Той обаче представлява ваша принадлежност, дотолкова силно, че в същност точно това и сте вие! Вие може да попитате „Абе Крион, как пък може да има нещо такова, вътре в мен да съществува нещо, за което на мен да ми е съвършено неизвестно?” В отговор аз ще мога веднага да ви кажа , че вашата ДНК все още работи с непълната си мощност и в това се състои отговорът на този въпрос! Вашето съзнание все още не е синхронизирано с реалностите на някои неща, работещи по един доста особен начин вътре във вашето тяло. Но в крайна сметка до вас ще достигне ясното разбиране за това. Пребалансирането на човечеството ви води към развитие на Духа вътре във вас и в дадения ченълинг ние мислим да ви разкажем за всичко това малко по-подробно.


За начало дайте да идентифицираме Вроденото! Какво прави Вроденото (разумното тяло) такова тайнство за нас? Това е, че то не представлява функция на мозъка! А още и това, че то извинете, е една от малкото системи на вашето тяло, която не е централизирана! На вас ви трудно да си представите всичко това. Тази система за сега е все още не открита и за това за нея няма точно определение в медицински смисъл. Но тя започва да се проявява все по-очевидно и по-очевидно!

Не е никак лесно да се обясни това, какво представлява във вас вашата ДНК! Трилиони молекули на вашето тяло са постоянно свързани една с друга посредством комуникация, през цялото време и непрекъснато! И всичко това би трябвало да ви наведе на мисълта, какво прави ДНК-то! Откъде твоето тяло ще разбере за това, какви клетки на него са му необходими и на какво място? Точно това е Вроденото, и то отговаря за всичко това, от самия момент на твоето раждане. Може да се каже, че ДНК – това е истинният езотерически център на управление! Това е поле, обкръжаващо трилиони частици от твоите ДНК, което познава себе си като едно едино цяло. Посредством това поле всичките ви ДНК работят заедно, като единна система и тази единна система се нарича Вроденото. Тоест може да се каже, че комбинацията на всички клетъчни ДНК заедно, се разглеждат като едно едино цяло, наричано разумно тяло или Вродено! То е децентрализирано! Няма такъв специално отделен орган или жлеза в тялото, която да отговаря за Вроденото. Тази система на разумното тяло обхваща всяка отделна част от твоето тяло!

Почти толкова неуловим, но известен на вас вече способ представлява способа за намиране на решения с помощта на Вроденото, когато вие се възползвате от мускулното тестване  или от кинезиологията! Има много начини за неговото прилагане – почукване, разговор с тялото, разшифровка и много други. Всички тези системи ви дават това, което ние бихме нарекли обратна връзка от разумното тяло! Всичко туй се прилага особено успешно за това, за да може да се разбере, какво иска да ви каже на вас разумното тяло! За тези, които са усвоили вече тези процеси, абсолютно точно вече им е известно, че те се обръщат към „разумното поле” в своето тяло! Това – е поле представящо ДНК като единно цяло, а не като отделен орган или жлеза, или дори мозък!

Вроденото – това е разумна дублираща система

И първото, което на нас ни се иска да разкажем на теб за Вроденото, е туй, че това е разпределена по цялото ви тяло система, на която и е известно „много повече”, от колкото, когато и да е било, от която и да е било друга система на тялото, например нервна система или мозък! Вроденото е навсякъде, където има ДНК, във всяка една форма в която съществува ДНК! То е уникално –ТО СИ ТИ!

И така, както аз вече ви казах, за медицината това става все по-очевидно, те наблюдават това отново и отново, но те не разбират това! Позволете ми да ви преведа пример. Когато в резултат на тежък нещастен случай в човека има доста сериозна повреда на гръбначния мозък, то тази повреда е завинаги! Ние вече разказвахме за това и ние ви казахме: „Нима не е странно, че гръбначно мозъчните нерви не възстановяват своята връзка и не зарастват отново?”. Всичко останало в организма е програмирано за регенерация, но в тази област клетките не се възстановяват! Отрязаният крайник може да направи това, но нервите на гръбначния мозък не възстановяват връзката си! Ние ви разказвахме също така, че ще дойде време, когато такава регенерация ще може да се случва, и за това, че всичко това ще стане част от този еволюиращ Човек, който ще бъде в бъдещето. Но дайте да поговорим, как стоят нещата с всичко това сега!
Представете си такава картина. Да кажем вие познавате или сте видели човек с парализирани крайници. Този мъж или тази жена в инвалидно кресло не може да движи нищо освен главата си. И макар и при него да са повредени повечето от нервите на неговия гръбначен стълб, които осигуряват всякакво движение въобще, но при това в тялото все пак продължават да работят тези неща, които зависят от отрязаните от мозъка сигнали. Сърдечните мускули продължават да се свиват дори и на вас ви е известно, че точните синхро-импулси на сърдечните свивания идват от мозъка. И какво означава това по вашему?

Науката има отговор на това, но единствено по отношение на сърцето (за това ще кажем малко по-надолу), това обаче се продължава и също в хранителната преработка, и в репродуктивната функция, при това не се прекъсват и болшинството от другите функции в тази част на тялото, която е разположена по-ниско от шията! Макар и мозъкът да не изпраща сигнали нататък! Как вие ще обясните това? Медицината наистина има доста добър отговор по отношение на сърцето, тъй като те наблюдават основно него през цялото време! Те казват, че сърцето може да бъде автономно, че то продължава да бие с помощта на специални клетки от синусно-предсърдечния възел! Такова е тяхното описание на Вроденото! При това те наблюдават дълбоко дублиращата система по време на работа.

Това е – дублиращата резервна система на ДНК-полето, която запазва живота (пази) ви. ДНК- полето на вашето тяло в същност е съединено с мозъка и сигналите продължават да се отправят по квантов път (без проводници). Синусният възел – това е тази антена от нервни окончания, която продължава да „улавя” сигналите, предавани от мозъка, посредством полето! Той е дотолкова добре устроен за това, че дори и мозъкът да е мъртъв, този възел все още някое време „помни” синхро-пътечката на импулсите, подобно на работата на батерия с непрекъснато захранване. Толкова голяма е мощта на Вроденото!

Спомняте ли си, че вашето квантово поле на ДНК през цялото време е свързано с цялото тяло дори и ако вашият гръбначен стълб е нарушен. Мозъкът продължава да изпраща сигнали, ДНК-полето ги получава и ги насочва към мускулите на сърцето, към процесите за обработката на храната – във всички други области, освен в мускулните. Много ви моля внимателно да погледнете на тази странност в тялото, чрез ситуациите на травми в гръбнака, и вие ще видите, че аз съм прав! Така че пред вас пред очите ви имате реално доказателство за този феномен!

Вроденото ви разумно тяло, ще ви съхранява живота дори и да са прекъснати проводниците, които ви съединяват с мозъка! Вроденото е далеч по-разумно, отколкото това, което вие смятате за орган на оживяването, от мозъка! Мозъкът – това е един огромен компютър за оживяване и съществуване. Той ви осигурява на вас способността ви да бъдете тук. Но той не е толкова разумен. Той дори и не може да ви предупреди, ако изведнъж във вашата кръв се появи страшно заболяване. Но Вроденото може!

Единото Вродено

Настана време да помислим за вашата ДНК, като за едино цяло, а не като за трилиони частички! Науката не признава дори това, че ДНК могат да установяват комуникация помежду си, но тя е длъжна да прави това, дотолкова доколкото вашето тяло трябва да разбере как става това! И ето в какво се състои красотата на това, на което ние ви учим: материалното тяло, управляемо от мозъка, започва да прокарва мост към Вроденото. Този мост ще бъде положен чрез интуицията и в крайна сметка, той ще доведе до това време, когато вие сами ще станете собствените си целители – интуитивисти! Вие не само изключително леко (лесно) ще разбирате за това, какво става във вашите вътрешни тела, но и ще придобиете далеч по високо разбиране за енергиите на вашите Акаши!

Във Вроденото има особена по вид програмираност! И вие ще трябва да разберете, за какво е програмирането, дотолкова доколкото с идването на сегашните нови енергии е дошло време вие да пренапишете тази програма съвсем по друг начин!

Програмираност за оживяване

Ако човешкият мозък е програмиран за оживяване на материалното тяло, то Вроденото е програмирано за духовното му оживяване. Вие ще попитате „А в какво се състои разликата?”. Материалното телесно оживяване – това е вашата възможност да се откъснете от преследващия ви тигър или да намерите храна и подслон! То ви снабдява с логика за това, да може вие да сте наясно с тези неща и с останалите неща в живота. Духовното оживяване – е съвсем друга работа и тя е твърде езотерична. Това е един доста по сериозен вид оживяване. То предвижва духовната еволюция на човечеството и осигурява работа на вашата ДНК на по високите нива. Хайде да се опитам да го разясня…

На Вроденото му е известно това, което са знаели древните. На него му е известен грандиозният план. Нали самите вие разбирате, че то се намира в комуникация с Висшето ви Аз. На него му е известно, колко дълго човечеството ще пребивава на тази Планета, преди то да бъде в състояние да приеме решение и да се придвижи в посоката на планетарен випускник. На Вроденото това му е известно; и на вашата ДНК това също така и е известно. Каква е главната директива на Вроденото? Тя се състои в това, да се прави за вас всичко възможно, предоставяйки ви се множество шансове за свободен избор, осигуряващи вашето пробуждане и по този начин, да се позволи на човечеството да премине през моста от простото изживяване до движението в статус на възнесена планета. Това е главната директива!

Духовното изживяване представлява потенциал за еволюция на Земята и всичко е завързано около това, всичко е проектирано за това. Вроденото е проектирано така, че да ви тласка вас напред по всички всевъзможни начини, в пределите на системата на свободен избор, в посока на духовното осъзнаване. Това е нещото, за което е предназначено Вроденото. Вие виждате, доколко грандиозен план стои зад всичко това. Вие притежавате вградена навигационна система, предназначена за това, да ви бъде помогнато да положите маршрута за реализация на вашето начало!

В хода на този процес, Вроденото също преминава моста към химията на материалното тяло, но по съвсем друг начин. Вроденото отговаря за спонтанната ремисия, за внезапното оздравяване. Сега вече вие знаете от къде идва това. Наистина ли вие си мислехте, че това става от мозъка? Как може да стане така, че болестта да изчезне от човека за миг? Нима това е възможно, материалното тяло, в един момент да пречисти себе си от нещо си, когато е толкова силно дебалансирано? Нима съединителните тъкани могат да израснат в такъв ускорен темп, че това да доведе до изцеление почти в един миг? Аз всичко на всичко ви описвах само това, което не еднократно са наблюдавали в болниците отново и отново! Те са правили рентгени на тези спешни случаи и са проверявали данните, и са им правили химически анализ. И те биха могли да кажат, че няма никакъв път, за да може това да стане по някакъв нормален начин. За тези, които са по-духовни хора, това би трябвало да бъде чудо! За тези, които се придържат все пак към по-научната гледна точка, това си остава необяснимо. Това е то – чудото Вроденото! Това е туй – че вашето собствено тяло ви съхранява живота. Това е – една дълбока чудесна дублираща система.

Такава е мощта, която вие притежавате. Когато Вроденото започне най-накрая да строи мост към телесното-Аз, тогава това човешко същество, такова каквото вие го познавате днес, ще изчезне. Този, който ще заеме неговото място, ще има достатъчно по-голяма продължителност на живота, способност към самовглъбяване и дори и умение да изгражда загубените си крайници. Ето как е било замислено и проектирано, скъпи мои, и всичко това трябва да добива вече смисъл за вас!

Програмираност. Вроденото със старата енергия…

Сега когато вие вече знаете, какво е това Вродено, дайте да поговорим за това, за какво е било програмирано то в миналото! В Първа книга на Крион (1993 г.) аз ви разказах за това, за какво е отговаряло Вроденото. Аз ви казвах: „Дошло е време да се откажете от вашата карма”… Кармата, това е енергия, която вие носите със себе си, като резултат от опита си в миналите си животи, вкарана през завесата във въплътяващото се тяло. Това е енергия на незавършената работа! Това и е кармата! Тя е истинска и в старата енергия тя беше необходима.

Тя се намираше в ДНК и Вроденото я управляваше. Затова и когато аз ви говорих, вие да отхвърлите вашата карма, аз говорих за това, че вие сте длъжни да разговаряте със своето тяло и със своите клетки. Когато ти правиш това, просто кажи: „Аз приключих с енергиите на миналото. Аз изхвърлям всичката моя стара карма, аз започвам движение напред!”. Това бяха първите инструкции от мен за този процес, който пресича моста от телесното-Аз към Вроденото. Ние говорихме, всеки да се възползва от чистото намерение!

Клетъчната промяна не става автоматично

Чистото намерение се адресира към твоите клетки по особен начин, който е толкова чист, че тялото го възприема като истина и действа въз основа на това. Именно по този начин се снема кармата! Тялото те вижда като управител, който то е длъжно да слуша и действа така, както е твоето указание. Сега аз искам вие да видите това, за което не беше говорено много години и сега вече е дошло време да бъде разкрито. Аз искам, вие да разберете, какво означава това, затова отначало ние ще ви представим логиката. Всичко, което задава програмата за тялото, напълно се регулира от свободния избор. Ти имаш избор – да изпълниш инструкциите за оживяването, идващи от твоя мозък или не! Ти имаш свободен избор – да вярваш във верността на даденото послание или не! По този начин, в тази нова енергия езотеричният избор няма как да дойде автоматично от твоето тяло. Свободният избор означава, че ти си длъжен да се обърнеш със запитване, за да приложиш своето божествено съзнание за това, да дадеш указание на Вроденото да се движи вече в новата енергия! Означава ли това, че когато ти, представляващ стара душа, попадаш в новата енергия, където кармата повече не е нужна, то Вроденото трябва само да я отхвърли? Отговорът е – НЕ! Вроденото очаква твоите указания и изместването (промяната) на твоето съзнание не програмирано в твоето ДНК. Всичко това именно и представлява предмет на твоя избор!

Сега послушайте внимателно, защото това и е учението за днешния ден! Вроденото, в цялата си разумност ще продължава да прави всичко така както и преди, до тогава, докато то не получи нови инструкции за себе си. Ти си длъжен да препрограмираш Вроденото, защото в него има предразположеност към старите енергии. То е работило с теб по подобен начин в продължение на всичкото това време, докато ти си бил човек. То е било проектирано, за да прави определени неща по определен начин и сега вече му е дошло времето, да бъде променено! А твоето съзнание представлява ключът за това, то да бъде променено. Винаги е било така, така и ще бъде! Твоят свободен избор е нужен за да бъде препрограмирано това, което аз ще назова: наборът от инструкции за Вроденото! И първата инструкция за новата енергия, която аз някога съм ви давал, е била инструкцията за изхвърлянето (снемането) на кармата, а сега аз ще ви дам още една!

Препрограмирайте Вроденото в твоето тяло веднага сега! Това препрограмиране се осъществява с помощта на твоето свободно съзнателно намерение и това въобще не е толкова сложно. Твоето съзнание с помощта на чистото ти намерение, са „царят и богът” за изменението на тялото! Та нали ти винаги си знаел, че можеш да променяш своята химия и да изцеляваш своето тяло, така че общуването със своето Вродено представлява ключа! Сега то става по-комплексно! И след минутка аз ще ви разкажа, какво представлява от себе си старата програма.

Вашата мощ

Ето как работи всичко. Ти трябва да си говориш с Вроденото като със своя най-добър приятел, все едно че това е едно Човешко същество, намиращо се пред теб. Представи си, че ти се подготвяш да водиш разговор с най-добрия си приятел. Ти би ли започнал да повтаряш едно и също нещо отново и отново? Отговорът е не! Вместо това, ти би оказал на своя най-добър приятел доверие към неговия разум, за да може той да слуша (да чува) и да разбира. Те такова взаимно доверие е необходимо да имате със своето Вродено! Вроденото – това е твоето разумно тяло и е дошло време ти да препрограмираш това, което то смята за твое духовно оживяване. Това се случва така, защото Вроденото не преминава заедно с вас през маркера на новата енергия. Вашето съзнание е преминало в сегашната нова енергия, но не и вашата стара клетъчна структура. Скъпи мои, пребалансирането не става автоматично!

В старата душа съществуват няколко неща, които ти трябва да разбираш! Нима не е интересно, че Вроденото знае за твоите предишни животи всичко, но ти за тях нищо не знаеш?! Как се съотнася това с ефективността на системата? Искаш ли ти да знаеш повече? За това, що за енергия е имало в теб в миналия ти живот, която ти си наработил и от която би могъл и сега отново да се възползваш? Ние разказвахме вече за това. Достъпът към вашите Акаши се осъществява с помощта на свободния избор на съзнанието и разговорът ви с Вроденото. Мускулното тестване, почукването, разговорът с тялото, афирмациите, разшифроването – всичко това, което вие може да правите заобикаляйки телесната логика на Човешкия мозък, се запуска от работата с Вроденото. Ти трябва да мислиш по-съвсем друг начин в своята реалност, за да можеш в пълна степен да реализираш този потенциал! Но вие сте си свикнали да се ползвате от количеството, от повторенията и другите линейни концепции за това да промените някак си някакви неща в себе си. Не, повече няма да има такова нещо!

И така, дайте сега да поговорим, какво вие ще трябва да препрограмирате и какво представлява най-големият проблем за Вроденото!

Препрограмиране на вашето тяло

Номер едно – Отхвърли своята карма! Ние отново ви казваме, че това е номер едно. Какво е все пак това, което продължава да ни тласка нас в кръг, скъпи мои, и какво се явява за вас вашата персонална Ахилесова пета? Какво такова нещо има там някъде вътре във вас, което вие просто не разбирате? Аз ще ви кажа: това е – енергията на миналото и тя повече вече не е нужна за бъдещето. Избавете се от нея. Вроденото ще направи това, което ти му кажеш! Ако то види в това духовна логика, то то ще ви сътрудничи, защото и този ченълинг Вроденото слуша заедно с теб! На Него ми е известно, че ти знаеш и че точно ти представляваш тригера на съзнанието, превключвателя на това да се промени собственото Вродено!

Номер две - промени главната директива на Вроденото. Какво е пък точно това, за което е изградено Вроденото, за да прави то това, в което да няма никакъв смисъл? Аз се каня да ви разкажа това ей сега веднага и това е – едно от най-важните откровения на деня! Скъпи мои, съществува система, наречена реинкарнация, която в определен момент е двигател на духовното развитие на планетата. Например, вие преживявате своето въплъщение, вие узнавате някакви неща, и вие си отивате. Вие се превъплъщавате на планетата и вътре във вашата ДНК и в Акаша ви присъства тази мъдрост, която вие сте донесли от миналия си живот. Всяко едно въплъщение ви дава на вас още повече мъдрост и вие притежавате свободен избор, за да се възползвате от нея (Мъдростта) или не! Но тя идва с момента на раждането ви като нов потенциал.

Старата душа носи в себе си достатъчно много езотерическа мъдрост, отколкото новата душа! Ти добре ли разбираш това? Като стара душа ти си бил там и си правил това. Ти виждал ли си новите (души) на планетата? Те не могат да се разберат кое, къде е (къде се намират!)! Всяко въплъщение събира библиотека от мъдрост. И ако ти се намираш днес тук, то ти знаеш, че ти се явяваш стара душа. А сега познай, какво прави с това Вроденото?

Старата програма на Вроденото

Ето какво е научено да прави Вроденото, какво се изисквало от него в старата система.  Е готови ли сте? …Смърт! За това за да можеш ти да станеш випускник, да събереш мъдрост и да се движиш напред към по-високо духовно осъзнаване (съзнание) в следващия си живот, на теб ти е бил необходим кратък и продуктивен живот. След това ти се превъплъщаваш с тази мъдрост. Колкото е по-бърз цикълът на обучение, толкова е по-висок потенциала за планетата, за пробуждане на по-високите вибрации – за духовна еволюция. Вие започвате да разбирате, какво следва от това! Вроденото, така както то е било проектирано, ще ви подари на вас кратки въплъщения! Що за система е това! Важното е вие да разберете, какво означава това. В старото съзнание това е бил „двигател към просветление”. И ключът е бил повторните на въплъщенията на старите души. Позволете им да получават опит и мъдрост. А след това ги връщайте обратно на планетата, за да могат те да се възползват от тази мъдрост.

Важно е да се запомни, че старата енергия не позволява истински да се реализира (да се използва) мъдростта на текущото въплъщение посредством решетката на планетата. Това успявало да се придобие само през повторно раждане и чрез ДНК, работеща примерно едва на една трета част от своя потенциал

Но ето, че през 2012 година вие преминахте белега (изравняване на прецесията на равноденствие) и вие достигнахте до такова място в осъзнаването си, за което говориха всички древни пророчества. Скъпи мои, това е нещото, заради което аз се намирам тук! И за вас за първи път ви се отваря възможност да направите това, което ние предвиждахме още преди 25 години, когато аз пристигнах тук. Вашата ДНК започва да се развива!   

Аз искам всички вие да започнете да си говорите със своето Вродено за това, че на вас не ви е нужно повече да преминавате през трансформацията на смъртта за да предавате съдържащата се във вас мъдрост. Сега съществува нов процес и той се различава от всичко, което е било при вас в миналото. И сега не само вашата мъдрост на текущото ви въплъщение може да бъде предадена в решетката на планетата, но така също и може да бъде приложено всичко, на което вие сте се научили още от самото си начало (на съществуването си)! Цялата пълнота на вашата мъдрост, съхранявана в Акаша, цялото натрупано от вас знание – изведнъж са станали достъпни в енергията на Земята в реално време!

На вас повече не са ви нужни кратковременни реинкарнации! Вместо това, вие може да правите всичко това, оставайки тук, докато вашата ДНК започва да нараства своята ефективност. В момента в който вие достигнете ефективност от порядъка на 36% (приложете нумерологията – 9-завършен цикъл – б.пр.), процесът ще завърши. Тогава вие ще имате възможност да оставате – много и много дълго! Скъпи мои, Вроденото не знае за това! В продължение на дълги хиляди години то е развивало потенциалът на духовното израстване на тази планета, прилагайки кратковременните въплъщения. Вроденото ще трябва да узнае за това и именно вие можете да му кажете това. По-продължителните въплъщения са ключът за еволюцията на Планетата!

Нима няма логически смисъл в това, че вие бихте могли да достигнете доста повече на тази планета, ако на вас не ви се налагаше всеки път да се раждате и да израствате отново и отново? Ами оставайте!

Много от хората на тази земя ще кажат: „Ама това е глупаво. Вие се раждате по определен начин и си оставате все пак със същия предишен образ”. Но това е единствено – само следване на старото традиционно мислене. Вие можете да препрограмирате във вашето тяло почти всичко! Много от вас знаят, че вие изцяло сте променили своята личност и е възможно да сте променили и даже своята Човешка природа! Вие дори сте променили и своята телесна структура. Сред тези, които четат тези редове има дори и такива, които са спрели за себе си вече стареенето и именно за това и става дума – в това се състои и доказателството за това, че всичките тези неща са реални.

Ключът към това, да се спре процесът на стареенето, такова каквото вие днес го познавате – това е препропрограмирането на Вроденото. Вашето тяло е проектирано така, че вие да стареете, дори и въпреки здравия смисъл за това! Клетъчната структура на вашето тяло е била проектирана така, че да успява да се подмладява и тя не изпълнява тази си функция много добре. Разбирате ли? И работата на Вроденото е да промени това, но на него му е необходим сигнал, за да може да направи това! Това е свободен избор и именно ти си този – който може да направи това – а не лечителят, не ченъла, не посредника! Именно ТИ си длъжен да се научиш да правиш комуникация с Вроденото!

Кажи на Вроденото: „Аз не съм длъжен да умирам заради това, за да създавам духовен ръст (заради своето духовно израстване)!” и ти можеш да направиш това по какъвто си искаш начин. Научи се на това, как да изграждаш позитивни афирмации! Влез в контакт с тялото си, прилагайки всеки един процес, който ти си усвоил! Готов ли си ти за това, да установиш комуникация с разумното си тяло?!

И ето, кое е най-прекрасното: ти няма нужда в нищо да убеждаваш Вроденото. То си знае! То просто си е чакало от теб звънеца! И в момента, в който то види този прогрес, който ти си произвел в съзнанието си, то ще направи това! Чуваш ли? Вроденото те познава изключително добре! Та нали то е точно това – разумно тяло! Но то няма да разбере до тогава, докато ти самият не позвъниш!

Вроденото е готово за сътрудничество и в този момент, когато то види новото, то веднага ще усъвършенства пътя на духовната еволюция. Резултатът от това ще стане че вие ще може да живеете далеч повече от сега. Някои ще кажат: „Аз не съм толкова сигурен, че искам това!” ако вие кажете това, то вие вече сте се закрепили за старата парадигма, съгласно която увеличаването на възрастта се е равнявало на увеличаването на проблемите със здравето. Така не трябва да бъде!!! Затова и следващата работа да бъде: Оставай здрав докато не старееш! (Усмивката на Крион)! Да се младее не е обременително (не е натоварващо)! J Нима не е възможно всичко това да бъде изпълнено с любов?! Даааа – това е нещо ново?! Да. При това всичко това е достатъчно разумно за да работи добре!

Скъпи мои аз току що ви дадох на вас атрибут, който аз никога досега аз все още не можех да дам на човечеството и днес вие чувате за първи път за него! Тъй като за да може тази информация да бъде дадена, вие трябваше да преминете през енергията на 2012 година, да преминете 2013 година и да попаднете в 2014 година! Настана време да узнаете истината. Вие може да контролирате далеч повече, от колкото това, на което са ви учили. Ето каква мощ вие притежавате! Вие ще видите това и тогава вие ще повярвате в това. Разбира се всички вие сте уникални и не всички от вас ще успеят да пробудят Вроденото с еднаква сила. Защото във всеки един от вас си има своя индивидуалност и свой уникален духовен път. Скъпи мой аз познавам всеки от вас!

Стари души на тази Планета – събудете се! Събудете се за новия процес и за новия начин на живот! Вие може да удвоите времето на своя живот и та дори и повече! Не се страхувайте от това, което виждате около себе си! Ще има и такива, които няма да се съгласят с всичко това, и резултатът им ще бъде това, че те няма да могат да направят това! Но те не разбират това. Постепенно, според това, как вие няма да стареете, проявяващата се разлика между вас и тях може даже и да ги поизплаши! Но така няма да бъде винаги, нали все пак ще настъпи това време, когато цялото човечество ще узнае, че всичко това, на което аз днес ви уча е истина!

И това е точно така!

Превод от руски: Иван Иванов