Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

1/20/2015

Крион. Следващите три години


Отава 30 ноември 2014 г.

Приветствам ви скъпи мои!

Аз съм Крион от магнитната служба. Това е безопасно място. И заедно с тези, които са дошли с мен ние създаваме енергия на това място за да ви затворим вас в обвивка на любов, която вие ще чувствате като нещо нежно и това ще проведе информацията, която ние носим тук!

Информация съвършена и синхронизирана с помощта на любовта на Бог към вас! Това няма да бъде твърде дълъг ченълинг, но това, което аз искам да направя, то е да ви дам на вас интензивност на информацията!

Скъпи мои, ние ви преведохме през времето на разкритие на новите потенциали от енергия. И ние ви давахме всичко, което е нужно тогава, когато това ви беше необходимо на вашия път, започвайки от 2010 година!

Описвайки опита от 2012 година и давайки ви да знаете, че няма от какво да се страхувате. В 2012 година ние ви разказахме за рекалибровката, а в 2013 година ние ви помолихме да не се страхувате от тези промени. Когато вие достигнахте до 2013 година, ние ви казахме, че има задръжка на енергията 2013 година и някои от вас все още се намират в процеса на рекалибровка!


Енергиите не следват календарните години!

И ние се каним да ви дадем още и потенциалите за следващите три години. Четири неща се гласят да станат доста бързо! Има енергия, която завършва в течение на следващите години и това е енергията на вашия процес на обновяване, скъпи мои човешки същества!

Три години на вас ви се дават, за да можете вие да започнете да използвате тези други енергии, и вие ще имате време за това. Това е критичното време за обучение на Старите души!
Тези изменения са дълбоки и вие ще трябва да ги видите и да ги осъзнаете достатъчно бавно. Да изучите това, което те ви носят. В течение на тези три години Новата парадигма ще си заеме своето почетно място.

Квантовите астролози, намиращи се в този момент в тази стая, ще могат да виждат това на своите графики, благодарение на своята дълбочина, акуратност и усещане за истината!

Дайте отначало да изследваме съвпаденията с нумерологията, за да може и вие да видите, че цифрите показват това което е! Отново ние определяме 2014 година, като година номер едно! Точно това и е първата година – 2014 – година за потенциалите на Новата човечност! 2013 – беше година на рекалибровката, година за свикването към изместването на всичко това, което може да се случи, година на свикването с това, че вие преминахте отметката на прецесията! 

Това беше реално настояще и вие започнахте да чувствате това. 2013 беше трудна за някои, беше година на самоанализ. Възможно и за някого тя да е била и година за обучение, възможно е за някого да е била година на оздравяването му.

В 2014 започна процес и затова и я нарекоха номер едно, точно сега и ние определяме и още три години.

Три важни години поради това, че се променя парадигмата. И така ние ги назоваваме – година втора (2015), трета (2016) и година четвърта (2017) – са следващите идващи години!
 Сега вие може вече да погледнете на нумерологията на всяка една от тези години и да видите отблясъка на определени неща!

Две – това е дуалност.

Три – каталитичен.

Четири – най-накрая все пак структура.

Когато вие ги съберете заедно вие ще получите девет – това е завършек!

Тези три години завършват цикъл за човешките същества, особено за Старите Души. Те (енергиите на трите тези години) също така завършват цикъл за другите човешки същества на тази планета, които не представляват Стари Души. Вие ще видите това!

Какво означава всичко това?

Човешкото съзнание започва да се измества към все по-голямата скала: на пътя от това, което беше – към това, което ще бъде и недейте очаква просветленост от цялото население в течение на тези три години, скъпи мои! Аз ви говорих на вас за изместването, което ще има проява на планетата в Основния Енергиен Поток в края на тези три години. Ние говорим за годините 2015, 2016, 2017! Аз започвам да ги получавам тези енергии и за вас няма да бъде никаква изненада да се доберете до девет! И ето и още нещо, което аз искам да ви кажа. Ние нарекохме синхронични съвпаденията на номерата – „всичко или деветка”.

Девет – това е завършване натиска на старото.

Това трябва да покаже, че тези три години, които настъпват представляват за себе си нещо велико. Когато вие видите деветки в много различни места, вие ще започнете да разбирате, че това е завършване, завършване на цикъла на обучение. Вие ще започнете да натрупвате тази енергия на пъзела загадка и в течение на три години, под неговата тежест ще си спомните как да се движите по нататък.

Сега аз искам да разгледаме старата и новата парадигма заедно с вас, за да може вие да видите за какво говорим!

Старата парадигма на съществуването на Старите Души на Земята – се състои в следното – вие натискате, например: против Америка, която не съвпада с вашата парадигма и където и вие да отидете, и каквото и вие да правите, вие натискате! Вие натискате против „общественото” мнение, вие натискате против семейството… работници, които работят основно с основните религии на планетата, всички тези неща, които се намират вътре във вас, и всичко това, което вие правите е, че вие натискате. Едно от нещата, с което вие ще трябва да свикнете, това е новата парадигма. Следващите три години представляват от себе си тройката!

Тройката – това е катализатор.

Затова и скъпи мои, енергиите на завършването ще излязат от третата година и те ще бъдат каталитични. Става дума за това, че тези енергии ще променят всичко, което се намира наоколо!

Трите години катализират Енергиите на Старите Души в Нова Парадигма. И вие ще започнете да виждате и да вярвате в това, за което ние ви говорим. Това е времето да се отива и да се работи!

Какво е това Нова Парадигма?

Никакво натискане (налягане, насилие) на нищо и над никого!

Скъпи мои, аз искам да ви разкажа за това, какво идва сега, и че това не следва календара. Не очаквайте, че 01.01.2015 в останалите хора ще има изместване, (промяна)! Това работи по различен начин за всеки един на планетата, но това дава потенциал за много други!
Вие вече не сте длъжни да натискате върху това, което е отвън в този смисъл, че нищо не трябва да се подобрява чрез конфликт!

Колко живота вие сте преживели, в които всичко това, което сте правили – това е било натиск против старата енергия. И всички записи идват до вас от предишните ви животи в този живот, примерно така: всички животи, всички животи, всички животи – съпротива и натиск….

Вие как мислите, колко време ще ви отнеме, за да промените това, което аз наричам „психозата на Акаша” (натрапващо се повторение на едно и също нещо)? Всичко това, което вие го привнасяте от своя Акаша, вие го очаквате да го получите отново! Но точно това и е нещото, което вие ще трябва да пренапишете днес! Това ще бъдат три години за пренаписване на старата „Акашова” парадигма, с „Акашовата” парадигма във вас самите от другите ви животи, проведени в опит да се движите напред с метода на натиска!

Това и е причината за вашата ниска самооценка, твърде дълго случваща се и създаваща тази енергия на натиск вътре във вашата стара душа. На вас всичко ви е наред, скъпи мои – това е просто кулминацията на натиска на старата енергия, която натиска обратно върху вас!

И сега вече вие с това наникъде няма да можете да се придвижите!

Колко години на вас ви се налагаше да преминавате това, за да се събудите внезапно и да кажете : „ето го отново”! Има част от вас, която знае как умело да натиска, за да продължава да се връща назад, преди да вземе решение – не натискай повече никога!

Защото вашите стари енергии не са били лоши

Не е важно доколко сияе светлината, вие пак може да кажете, че всичко е все още жадност и корупция в правителството и даже ви се струва, че все още има заговор против моята Светлина! Ако вие продължавате така да мислите, то вие сте прави, и именно това става сега с вас (вие сте заседнали в конфликта и търсите изход от него).

Така новата парадигма се събужда в течение на първата, втората, третата години, канейки и вас да разделите с нас това велико придвижване (изместване). Вие преминахте тази отметка (белег) и вие знаете: нещата започват да се движат в друга посока.

Но ако в продължение на стотици животи вие сте били съсредоточени върху това, да натискате колкото си може по-силно само в определени посоки, то навлизайки в тези три години, направете същото, но с новата парадигма (сега вече това ще работи за вас)

Ние ви описахме програма, с какво вие ще трябва да свиквате и аз искам да ви кажа следното: старите енергии умират. Те трябва да си отидат. Това е изместването. Те не могат сами да се самоизместят. Те просто си заминават. Помъничко, помъничко – едва, едва човешкото съзнание ще започне да се самонаблюдава и ще започне само да изчиства (пречиства) себе си. Какво съответства и кое не съответства, не става, не прилича  - ще стане културна мъдрост и духовно поведение.

Вчера, през изминалата нощ, ние ви казахме на вас в ченълинг, това, на което ние вас ви учихме през миналия януари и това бе следното… (Крион се основава на предишен ченълинг за равносметката на 2014 година, който все още не е преведен) – става еволюция във вашата собствена човешка душа, това е нещо подобно на развитието при децата на детската площадка, които в продължение на столетия скачат един срещу друг, бият се, събират се в банди и се опитват да докажат себе си в живота по свои си начини!

И вашите души – са като деца, израснали на това място и станали млади възрастни!

Това е за нещата, за които ние ви говорихме предната нощ – това и е част от новата парадигма, това изместване, което се задава! Зрелост, Мъдрост в поведението! Толерантност и състрадание. И това идва бавно. Но това, което ние не казахме предния път: заедно с тези изменения си заминават старите енергии и тази система заменя сама себе си с нещо, което вие не очаквате!

Нов инструмент.

Новите енергии на тази планета започват да стават все по съответстващи на вашите креативни съзнателни способности. Нека да опитам да перифразирам, моят партньор ще направи това по-добре, вие ще получите помощ! Това е нещото, което ние установихме по-рано, ние ви дадохме на вас времева линия! Използвайте две, три и четири и започнете да замествате, да се пренастройвате и да се синхронизирате, вместо да натискате върху старите енергии. Вятърът ще духа в гърба ви!

Нещата, които вие се опитате да направите, ще работят единствено ако вие се избавите от парадигмата да очаквате неуспех и вие ще видите това. Аз искам, вие да започнете да очаквате успеха, когато вие имате работа със семейството си, когато вие имате работа с други някакви неща на тази планета. Очаквайте успеха и в работите, които до сега с години не сте могли да завършите, включително и следванията на свои страсти или построяването на определени проекти. Аз говоря с хората в тази стая, които пишат книги. Вие не знаете, откъде идват вашите находки, вие не знаете как сте ги видели, вие не знаете как сте направили това. Е и какво от това?!

Но всичко, което вие призовете в новите енергии, ще създава съвместно със всички заедно с вас синхронност, ще върви заедно с вас и ще създава промени – това прилича на взаимообучение (на новия човек и новите енергии)!

Дотолкова доколкото вие възнамерявате (нещо си), вие изпращате сигнал към място, което вие даже не знаете, че то съществува на тази планета, за това обаче знаят енергиите на Гая, които работят специално за вас и предвижват всичко това напред.

Някои от вас ще успеят да видят това и ще работят с него, а други няма да успеят, защото това доста трудно се променя!

Извинете ме, но колко още животи вие трябва да продължавате да натискате, за да видите, какво създава това?

Усещането за това, че не всичко е достатъчно добро, че ти никога до никъде няма да стигнеш, за какво е всичко това, ооооооооо… Защо използваме старата риторика и старите енергии, когато старите души седят тук с чудесата в джобовете си?!

Скъпи мои, единствени в тези смутни времена, единствени, които ще започнат да търкалят тази топка, тези единствени, които слушат това послание. Вие ще започнете да получавате сътрудничество в тези места, в които вие ще имате нужда, за да може помощта да дойде по най-добрия начин за вас. Това ще бъде изпълнено със смисъл за някого, а за друг някой – не, но това време е вече тук, това вече се е случило с вас! Капсулите на времето започват да се разкриват и да пропускат навън информацията, която трансформира самата себе си в решетката (на планетата), която реално ще подобри вашето самочувствие в себе си.

Магнитната кристална решетка на Гая.

Тези решетки (електромагнитната и кристалната), които ние обсъждахме и говорихме за тях преди, създават нова активност на планетата; това е нещото, което ви помага, това са тези инструменти, които живеят заедно с вас. Те знаят за новите номера, те са тук заради това, да помагат, да поддържат, да работят! При условие, че вие вярвате в това!

Това е все още свободен избор, скъпи хора и вие решавате, какво вие се каните да правите с това. Капсулите на времето ще станат още по активни в годините две три и четири (15-16-17) и някои от вас ще почувстват това до такава степен, че ще кажат: „аз имах невероятно щастлив момент, удар, успех, лъки страйк!”.

Това е нещото как старите енергии говорят със синхронността на съзиданието – толкова много откровения има за всичко старо.

Към завършването на тези три години старото ще бъде завършено за вас, ще бъде създадено новото и поставен нов фундамент и това въобще не е случайност. Вие ще видите как едното се различава от другото и що за неща са това, които вие ще може да създавате!

И тогава Стара душа, ти ще разбереш, заради какво си дошла тук. Слушайте (чувайте) това, към което сега действително трябва (си струва) да се вслушвате. Вашата нова действителност е Реална!

Защо сега вие сте в креслата? (на семинара или пред компа)

Вие какво искате?

Стари души, ако вие сте останали на тази планета, за да играете по нататък, ако вие се каните да работите с този пъзел, вашата болезненост на никого не е нужна.

Аз бих искал съвсем набързичко да пробягам по тази тема! Вие не сте дошли тук за да ми се разболявате (да боледувате)! Доколко вие бихте могли да бъдете балансирани, за да наредите своя пъзел, ако вие сте се оказали разстроени ( в смисъл – боледуващи), което при вас се е случило като „клетъчно разстройство”! Вашите тела следват вашия избор, и те приемат участие в играта, и е дошло време да се погрижим за това. Част от това, за което ние ще говорим сега – това са най-висшите, най-чистите, изцеляващи енергии, които вие ще принесете в своето тяло и вашето Вътрешно ще вярва за първи път, много внимателно за всичко, което вие ще му кажете!

И вие ще почувствате всичко това в течение на тези години: две, три , четири. Аз искам, вие да започнете да си говорите с клетките на вашия организъм силно, провъзгласявайки (произнасяйки) афирмации за красота!

Аз искам, вашите афирмации да започват с „Аз”, а не с „аз искам” или „аз съм заслужил”. „Аз” – е това духовно в мен, на което реагира всичкото мое Вътрешно!
Аз – съм здрав!

Аз съм това, което Аз съм!

Аз – съм майстор!

И всичките тези „Аз” които ти там си, вашето Вътрешно Духовно ги събира и ги използва тях като инструкции за тялото и запуска процесът на пренастройка, за който ние говорим с вас десетилетия. И едва сега вие започвате да чувствате енергийната поддръжка. Това вече сте не съвсем точно вие, но за сега все още сте! Това сте вие, като управител, и вие сте този целия остатък от енергия, който ви тласка, който ви помага!

Перспективата на най-близкото време – тласкайте енергията.

Бъдете по-специфични. Времето идва, но аз искам да ви покажа това в перспектива. Вие това не сте го чували по рано, тъй като по рано вие не сте били никога тука. Да, това е реално и 25 години аз ви давам това същото съобщение, само че с различни думи.

Вие имате вече контрол над своите дела и вие можете да живеете по-продължително време, така както ви казвах, а вие го очаквахте! И внезапно ние започваме да ви даваме на вас информация, как това да се направи. Информацията ви казва това, че вие имате вече помощ и всичко това е в новото време. Мислили сте си вие за това, че в тази нова реалност вие ще правите това сами, е мислили ли сте?

Ако вие все пак нещо си сте правили, то вие просто сте копирали или сте правили като огледален образ това, което вие сте правили преди цели векове. А това вече не са нови енергии и в това е разликата. Лечителят се намира в стаята, слушайте внимателно.

Това което си отива като стара енергия, си отива поради това, че е работило в старата парадигма – разбивало е стените по пътя на основния поток; сега обаче енергията на планетата започва да става приемана в много по-грандиозен мащаб! Тези сили ще бъдат построени на въвличането на духовната логика на разглеждането и на състраданието. Ще има повече приемане за възможност на нещата, които не съответстват на четири (кубическата матрица на 3D) и са несъразмерни с основната човешка мисъл (дуалната логика).   

 Всичко това говори, че на вас ще би бъде необходимо едновременно да достигнете измененията, които стават от ваша страна и да натискате вътрешните врати, за които вие си мислихте, че са затворени за вас завинаги! И въобще не се учудвайте, ако някой от другата страна на врата ви я отвори, тази врата която вие сте натиснали. Ето така ще се усеща!
Сега слушайте! Всички вие имате способността да разгледате, какво вие ще направите своя следваща крачка, получавайки едновременно подсказки от 100 сигнала, които вие ще получите отвън и около вас и те ще дойдат от Духа. Използвайте по друг начин това, което вие сте правили винаги: на натискайте навън, налягайте върху своята вътрешна врата. Това също така вече се е променило!

Обикновено, ако вие натискате върху нещо си, то, то се съпротивлява, прекратявате да натискате – то замира! Сега не прекратявайте и продължавайте да натискате върху това винаги, опитайте и натиснете това и утре и на следващия ден. За да може да видите: може би и краката ви вече са се сменили….

Ние ви давахме тази информация в предишните години, а човешките същества я следват после линейно: те опитват нещо си и ако при тях то не се получава, те никога повече не се връщат към това нещо си. Сега опитайте още веднъж!

Вашите остарели идеи се състоят в това, че ако веднъж не се е получило, то това означава, че няма да получи никога! Това обаче е линейно мислене. Ако вие чувствате съпротивление – почакайте малко, натиснете после! Възможно е вие да започнете по някакъв друг начин. Чакате докато се отвори вратата. Тя ще се отвори.

Скъпи мои, възможно е аз да разговарям с вас твърде зашифровано. Сега ще ви дадем други инструкции.

Същността на този разговор се състои в това, че вие получавате помощ от енергии, които на вас ви помагат и ви откриват новата парадигма. Те са преминали тази промяна заедно с вас и са започнали да работят по-добре.

Стари души, аз искам вие сега вече да се научите да правите това заедно с тези изменени енергии – работете с тях!

Някой ще бъде много успешен, а някои за сега не чак толкова, и тези при които веднага няма да се получи, просто ще продължават да чакат и да поучат още малко. Това ще заеме още някакво време да се разбере, как да се работи с още по-променилите се енергии, защото енергиите през цялото време се променят и през всичкото време сега вече те ще бъдат изменящи се!

Как ние можем да опишем това за вас?

И когато днешното съобщение завърши, Крион ще бъда ли аз този, който ще бъде успешен? Някои – да, а някои – не, Духът не знае това. И аз не мога да ви дам на вас нов ченълинг на тази тема.

Защото един от атрибутите на новите енергии – това е постоянното изместване (променяне)! Какво количество от вас са готови за тези измествания сега?

В новата парадигма мисленето е доста сложно.

Някои могат да бъдат културно зависими, техните мисли да носят условности от тяхната култура, за която те искат да се държат. Ще им някои нации, които да се движат към това освобождаване далеч по-бързо отколкото останалите.

Това ще стане явно, разбираемо и някои родове (народности) ще намерят това за доста по-леко, отколкото други! А що се касае относно теб? Ще приемеш ли ти този тип изместване? Или ти ще напуснеш тази стая със своето старо, същото си това съдържание?

Аз сега разговарям с тези Стари Души, които служат в тези национални групи и едновременно разбират, че всички вие на планетата имате равни възможности да пренапишете тази реалност, която вие познавате сега!

Заради това, да влезете сами в това ново пространство на взаимоотношения, носейки в себе си изменените енергии, които ви помагат да изградите този свят; които носят светлината на съзиданието за вас и за другите на тази планета.

Бутайте топката пред себе си, говорейки с вашето духовно Вътрешно имайки способностите на лечители, заради които вие сте дошли в това ново пространство

Вие – сте тези, които създавате ситуационни изменения, които са изпълнени с прост и ясен смисъл, които са логични и разбираеми, които вие сте ги измолили!

Извод от всичко гореизложено!

Вие правите нумерологията, вие виждате смисъла на това, вие виждате че енергиите са прави, и дори и математиката е на ваша страна. Сега е правилното време! Това е началото на цялото време! Година номер едно на практика завърши (2014)!

Годините 2-3-4 представляват цикъл от три години, без това да зависи ще бъдем ли ние част от това или не, и вие самите знаете, че затова няма как да има осъждане! Ако вие казвате не на новото – това си е лично ваш избор!

Но за някого – това ще бъде Нов път, на който вие вече сте стъпили и правите нещо, и това е нещото заради което сте дошли тук, това е нещото, което вие сте дошли да направите! Аз искам вие да видите това съвсем ясно!

Всичките тези животи, които вие сте преживели, са достигнали до момента, на който вие му казвате пълна Изнемога и сега чак това има някакъв смисъл.

Ние ви даваме инструкции, ние ви казваме, че вие имате вече помощ, ние ви говорим за това, че Капсулите на Времето се отварят за това, че вашето Вътрешно започва да ви слуша!

И ние ви казваме как да преминете процесът на оздравяване и заживяване. Някои в тази стая специално са дошли да чуят за това, вие знаете, аз говоря с вас!

Скъпи, с някого от тези, които ще слушат по нататък или ще четат тези редове, аз също така водя с вас специфичен разговор сега! И всичко това е защото аз знам, кой слуша или чете тези слова!
Всичките тези неща се събират заедно по един съвършен начин, събират се за всеки от вас по съвършен начин в Любовта на Бога, ако вие им позволите да пристигат!

Не натискайте твърде силно, ако усещатe съпротивление, но никога не прекратявайте да натискате върху тази врата, зад която вас ще ви приветства Духът!

Това беше съобщението за този ден.

Великолепни победи ви желая на вас , скъпи мои!

Така да бъде!

Крион! – Ottawa – 30.11.2014.  
 чрез Лий Карол

Превод: Иван Иванов