Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/22/2010

Зачатие - творение - изживяване

Душата зачева, умът създава, тялото изживява. Кръ­гът е пълен. Тогава душата е познала себе си в собственото си изживяване. Ако не й харесва изживяването (чувството) или ако по някаква причина й се иска друго, по-различно изживяване, душата просто зачева ново изживяване на Себе Си и съвсем буквално си променя мисленето.

Скоро след това тялото се озовава в новото изживява­не. („Аз съм Възкресението и Живота" беше великолепен пример за това. Как мислиш, че Христос го е направил? Или не вярваш, че се е случило? Повярвай. Случило се е!)

Ще добавя още нещо: душата никога няма да се нало­жи над ума или тялото. Създал съм ви като същества, които обединяват три части. Състоите се от три части, събрани в едно, и сте сътворени по Мой образ и подобие.

Трите аспекта на вашата същност в никакъв случай не са неравностойни. Всеки от тях си има своя функция, но никоя от тези функции не е по-важна от другите и никоя от тях не предшества другите. Всички те са свързани помежду си абсолютно равностойно.

Зачатие - творение - изживяване. Каквото заченеш, него сътворяваш; каквото сътвориш, него изживяваш; как­вото изживееш, него зачеваш. 

Затова е казано, че ако можеш да накараш тялото си да изпита нещо (примерно изобилие), скоро ще имаш усе­щането за него в душата си, която ще зачене по нов начин (именно изобилен), представяйки на ума ти нова мисъл за това. От новата мисъл произлиза допълнително изживяване и тялото започва да живее в нова действителност на изоби­лие, като в свое постоянно състояние.

Тялото, умът и душата (духът) ти са едно цяло. По този начин ти си един микрокосмос на Мен - Божественото Цяло, Святото Всичко, Обединението. Виждаш ли сега как съм и началото, и краят на всичко - Алфата и Омегата?

Сега ще ти обясня крайната загадка - точната и истинската ти връзка с Мен.

ВИЕ СТЕ МОЕТО ТЯЛО.

Както вашето тяло се отнася към ума и душата ви, така се отнасяте вие към Моите ум и душа. Следователно: всичко, което изживявам, го изживявам чрез вас.


Прочети още »