Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/22/2010

Очакванията провалят човешките взаимоот­ношения

Виж у себе си повече, отколкото мислиш, че има за вижда­не. Виж повече и в партньора си. Никога няма да навредиш на връзката си (нито на който и да било), ако виждаш у някого повече, отколкото той ти показва. Защото там действително има повече. Мно­го повече. Страхът е единственото нещо, което го спира, да ти го покаже. Ако някой забележи, че ти го виждаш като нещо повече, той ще се почувства на сигурно място и ще ти покаже това, което ти очевидно си забелязал.

- Тенденцията у хората е да оправдават очакванията ни за тях.
- Нещо подобно. В случая не ми харесва думата „очаквания". Очакванията провалят човешките взаимоот­ношения. Нека да кажем, че хората имат склонност да виж­дат в себе си онова, което ние виждаме у тях. Колкото по-величествена е картината, която виждаме, толкова по-голя­мо е и тяхното желание да достигнат и изявят тази част от себе си, която сме им показали.
Не е ли истина, че действително благословените връзки функционират по този начин? Не е ли това част от процеса на излекуване, процесът, в който позволяваме на хората да изоставят всяка грешна мисъл, която някога са имали по отношение на себе си?

Прочети още: