Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/09/2010

Илюзията за Осъждането » Общуване с Бога

Казали сте си, че Аз съм ви отделил от Себе Си, когато за пръв път не сте успели да изпълните Изискването Ми. Когато сте били съвършени, сте живели в един съвършен свят, Рая, и сте се наслаждавали на вечен живот. Но когато сте извършили Първородния Грях и сте станали несъвършени, преживяването ви за съвършенство е приключило във всяка насока. Най-съвършеното нещо във вашия съвършен свят е било, че никога няма да умрете. Смъртта не е съществувала. Но след края на своето преживяване за съвършенство, вие сте приели Четвъртата Илюзия като факт. Недостигът съществува. Няма достатъчно.

Няма дори достатъчно Живот.
Тъй последицата е трябвало да бъде смърт. Това е наказанието, че не е изпълнено Изискването. Но как би могло да е вярно? - питали са се напредничавите мислители измежду вас. Сега всеки умира. Е, как би могла смъртта да бъде наказание, че не е изпълнено Изискването? Дори онези, които са го изпълнили, умират!
Може би причина за смъртта е просто съществуването на Недостиг във Вселената. Недостигът е бил състояние на нещата. Научили сте това от Четвъртата Илюзия.
Но ако смъртта е последица от Недостига, какъв би бил резултатът от неизпълнение на Изискването? Тук нещо не е било наред. Нещо не се е връзвало. Върнали сте се към първоначалния си мит. Бог е изгонил Адам и Ева от Райската градина, защото не са изпълнили Изискването. Това е създало Разединението, то, на свой ред - Недостига, той пък - Изискването.

Прочети още »