Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

1/24/2013

Ошо. Глупакът представлява твоето минало, будата е твоето бъдеще.

Въпрос: Понякога ни наричаш "глупаци", а понякога - "буди". Глупаците и будите еднакви ли са за теб?

Ошо. За мен те не са еднакви, но точно сега те и двамата се срещат в теб, здрависват се вътре в теб. Глупакът представлява твоето минало, будата е твоето бъдеще и в този момент те и двамата са вътре в теб.

Будата е твоята съдба, глупакът - твоята същност; нещо в теб е действително и нещо е потенциално. Когато говоря за вашата действителност, аз ви наричам "глупаци", когато говоря за вашия потенциал, аз ви наричам "буди" - те не са еднакви, но могат да съществуват в един и същ човек. В действителност глупакът не е нищо друго освен един объркан буда, а будата не е нищо друго освен един цялостен, центриран, открил корените си глупак. Глупакът може да се превърне в буда - възможността е налице, но е необходимо едно преподреждане; нищо не липсва, само едно преподреждане е необходимо. Ти притежаваш вътре в теб всичко, което е нужно, но то се намира в състояние на голям безпорядък, хаос; в теб съществува множество шумове. Хармонията не се е възцарила.

Множеството шумове аз наричам "глупак". Но когато те са изчезнали, а звуците - различни и дори противоположни - са се слели в едно, тогава хаосът се превръща в космос, безредието - в ред, множеството вече го няма, само единството съществува. Когато хармонията е настъпила, ти си се превърнал в буда.


 Ошо. Глупакът представлява твоето минало, будата е твоето бъдеще.