Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

1/24/2013

Ошо. Езотеричните измерения на Тантра

Вие казахте, че разликата между мъжкото и женското завършва на нивото на петото тяло. Как се приспособяват положителните и отрицателните електрически полюси на първите четири тела към това преживяване? Моля, обяснете по-подробно.

В контекста на мъжкото и женското беше казано, че първото тяло на жената е женско, второто - мъжко, третото - женско, и четвъртото мъжко, а при мъжа - обратно. Вече казах, че както мъжкото, така и женското тяло е непълно. Свързването на мъжкото и женското създава пълно, завършено тяло. Такова свързване става по два начина. Ако външният мъж се свърже с външната жена, те създават съюз. С помощта на такъв съюз продължава работата на природата. Ако мъжът и жената се обърнат навътре и се обединят с вътрешната жена и вътрешния мъж, започва друго пътешествие, водещо към Божественото. Външният съюз води към природата.
Когато първото тяло на мъжа се обедини с второто, ефирно тяло, което е женско, създава се съюз. Когато първото тяло на жената се срещне с нейното второ мъжко ефирно тяло, създава се съюз. Това е прекрасно обединение. Външният съюз се разпада бързо. Твърде бързотечен е периодът на щастието, в сравнение с което печалта от раздялата е безкрайна. Тази печал поражда нов стремеж към същото удоволствие, което отново се оказва мимолетно - и отново раздяла, дълга и болезнена. Външното удоволствие преминава, докато вътрешният съюз трае вечно, веднъж възникнал, той вече е неразрушим.

Докато не бъде създаден вътрешният съюз, съществуват мъка и тъга. Токът на щастието започва да тече навътре със създаването на вътрешния съюз. Това удоволствие прилича на този миг щастие, преживяван чрез външния съюз по време на любене, щастие толкова краткотрайно, че завършва, преди да е успяло да започне. То дори не винаги се преживява.

От гледна точка на йога, при възникване на вътрешни взаимоотношения веднага изчезва инстинктът за външни взаимоотношения. Причината е в това, че вътрешният съюз е напълно удовлетворяващ и пълен. Изображенията на коитус, покриващи стените на храмовете, отразяват именно това.

Вътрешните полови отношения са процес на медитация. Затова между концепциите за вътрешния и външния любовен акт възниква противоречие. Причината е в това, че позналият вътрешното губи интерес към външното.

Трябва да помните и следното: когато жената се обедини със своето мъжко ефирно тяло, се създава женски съюз. Когато мъжът се обедини със своето женско ефирно тяло, създава се мъжки съюз. Това става така, защото първото тяло поглъща второто - второто се разтваря в първото. Но сега обединението е мъжко и женско в съвсем друг смисъл. Тук ние виждаме не външна жена и не външен мъж - външният мъж не е завършен, следователно, той е неудовлетворен, неспокоен. Външната жена също не е завършена, тя е неспокойна.

Ако проследим развитието на живота на Земята, оказва се, че в най-простите организми присъства както женското, така и мъжкото начало. Например, амебата е наполовина жена и наполовина мъж. Следователно, в света няма по-удовлетворено създание. Амебата не познава раздразнението. Поради тази причина тя не се е развила повече - амебата си е останала амеба. Елементарните организми в своето биологично развитие не са създавали отделни тела за всеки пол. И женското и мъжкото присъстват в едно и също тяло.

Когато външната жена се обедини с вътрешния мъж на своето ефирно тяло, в резултат на този съюз възниква нова, пълна, завършена жена. Ние нямаме и най-малка представа за личността на завършената жена, защото всички известни ни жени не са завършени. Не са ни известни и завършени мъже. При създаването на такъв съюз се появява висшето удовлетворение - удовлетворение, в което напълно изчезва всяко недоволство. За такива пълни и завършени мъже и жени е много трудно, да не кажа невъзможно, да установят външни взаимоотношения, защото във външния свят има само половинчати мъже и половинчати жени, в чието присъствие те не се чувстват хармонично. Но съвършеният мъж, чиито първи две тела са обединени, може да установи взаимоотношения със съвършената жена, чиито първи две тела също са се обединили.

Тантра е използвала множество способи за подобни взаимоотношения. Тантра е преминала през множество препятствия на неразбирането. Ние не сме в състояние да разберем, какво правят тантристите - напълно естествено е, че техните действия са отвъд границите на нашето внимание. Когато мъжът и жената, достигнали обединение на вътрешните си тела, се любят съгласно правилата на тантра, ние възприемаме това като обикновен коитус. Ние не разбираме какво става.

Но това е съвършено друго събитие, оказващо огромна помощ на търсещите. Външното обединение на съвършения мъж и съвършената жена служи като начало на нова среща - това е пътешествие към нов съюз. Един вид пътешествие вече е завършен - непълният мъж и непълната жена са станали завършени, чрез което е достигнато определено плато на реализация, защото след това изчезват желанията.

Когато съвършеният мъж и съвършената жена се срещат по подобен начин, те за пръв път преживяват блаженство, удоволствие, обединение на две цялостни същества. Тогава те започват да разбират, че ако такъв великолепен съюз се случи вътре, тогава ги очаква поток от безкрайно блаженство. Половинчат мъж се наслаждава на свързването с половинчата жена. След това той се свързва с половината на вътрешната си жена и преживява безкрайно блаженство. След това завършеният мъж се свързва със завършена жена. Логично е да се предположи, че след това ще последва съюз със съвършената вътрешна жена, в търсене на която той ще се отправи. По време на такова търсене настъпва обединението на третото и четвъртото тяло.

Третото тяло на мъжа е мъжко, а четвъртото - женско. Тантра се грижи за това, търсещият да не спре след достигане на първото ниво на съвършенство. Има много видове вътрешно съвършенство. Съвършенството никога не може да бъде препятствие, но има множество съвършенства, които са несъвършени в сравнение със съвършенствата, които чакат напред. Но те са съвършени по отношение на предишните несъвършенства. Предишните несъвършенства могат да изчезнат, но ние както по-рано не се досещаме за това, което ни очаква напред. Това може да се превърне в препятствие.

В Тантра са създадени много удивителни методи, които е почти невъзможно да бъдат разбрани. Например, по време на сексуалните взаимоотношения между завършения мъж и завършената жена няма загуба на енергия - това не може да се случи, защото всеки от тях образува пълен кръг вътре в себе си. В този случай няма никаква загуба на енергия - за пръв път те могат да изпитат удоволствие без загуба на енергия.