Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/07/2013

Духовният „откат”

Послание от Мастер Мираел от 22.01.12
Автор: Антон К.

    Приветствам Ви, Скъпо Семейство! Аз Съм Мираел. Цялото Семейство от Дома, Ви приветства с отворени Обятия и Любов!

    В последно време, все повече и повече въпроси се отнасят до явлението, наричано от Вас духовен „откат” (обратна реакция/удар, отдръпване, отстъпване...). Това състояние е близко до разочарование от себе си или от околните, и може да бъде съпроводено с емоции на депресия, апатия, загуба на сили, творческо вдъхновение и т.н. Нашето послание е послание на надежда за тези, които сега са в отчаяние – духовният „откат” понякога е мотив за самоубийство. Съобщението е и за тези, които вече са преминали през състоянието самостоятелно или с помощта на Приятели и Наставници. Това послание е в СЕГА.

    С кого се случва това? Удивителното е, че става често с тези, които твърдо са избрали Пътя на Интензивно духовно Развитие! И нещо повече, тези хора са застанали уверено на Пътя, Предназначен за тях, започнали са да носят Светлина, Мъдрост, Любов, помагайки на приятели и познати да открият себе си, да намерят отговори на важни духовни въпроси.
    Какво означава състоянието на духовен „откат”? Защо, след толкова удивителни и светли промени, съвършено неочаквано Човек открива в себе си „тъмни” мисли, разочарования, душевна болка и даже агресия? С всички ли се случва това? Кое е доброто, което може да се направи в това състояние? И как да се излезе от него, без да загубиш Божествената си Същност, Знания, Постижения? Това е само малка част от въпросите на Нашите Приятели-Ангели, преминаващи през този Урок.

    Скъпи мои, духовният „откат” е съвършено уместен „очистителен тренажьор” за егото, когато е извън контрол. Той е следствие от модела на махалото: „духовен възторг – разочарование от собствената духовност или духовността на другите”.

    Виждате ли, колкото повече Светлина носите, толкова повече повишавате вибрациите си. Колкото повече повишавате вибрациите, толкова по-некомфортно става за Вашето „безконтролно” (засега!) его!

    И така, духовният „откат” е знак, че трябва да спрете точно СЕГА, да направите пауза, за да поработите с уроците на егото! По какъв начин? Това ще ви подскажат мислите и образите на Вашия его-ум! Всички остатъчни „недоработени”/неизчистени състояния/модели/убеждения са отразени в тези мисли! Постарайте се да погледнете дълбоко в себе си с цялата си искреност: за какво мислите в състояние на „откат”? Към какво ви тласкат тези мисли? Просто наблюдавайте! Но, скъпи мои: без да се осъждате! Това е капан, заложен от егото, за да отклони вниманието Ви от наблюдение и осъзнаване.

    Приемете като даденост това състояние и, ако е възможно за Вас, с благодарност: преминавайки през този важен „очистващ” етап, Вие ще излезете на ново, по-наситено със Светлина Ниво на Духовно Развитие! Отпразнувайте, в края на краищата, този „откат”, Скъпи мои! Той ще помогне на Вашата Осъзнатост, по-бързо да пристъпи към „контрол върху егото”.

    И така, състояние на духовен „откат” изпитват всички, в които егото все още се намира извън контрола на Осъзнатостта. Постепенното, всеки път все по-дълбоко „очистване” от моделите и убежденията на ума-его, ще Ви позволи да отстраните всички препятствия, стоящи на Пътя, Предназначен за Вас! Всичко, което Ви хвърля в бездната на отчаянието, е само добре „замаскиран” Дар на Освобождението, фар на Светлината, знак на Любовта, изход от пътя без изход.

    Един от катализаторите на духовния „откат” е духовната гордост. Понякога, вследствие на духовната си дейност, хората очакват ответна благодарност, признателност, подкрепа на чувството за собствена важност, „добра” оценка. Тези очаквания не се потвърждават винаги! Тайната е във факта, че ако Вие вибрирате с честотата на духовната гордост (а в този случай егото вибрира с определена ниска честота), хората, осъзнато или съвършено инстинктивно, чувстват това и се стремят да се отдалечат от Вас. Това е Осъзнатост и Интуиция на Душата! Урок, знак именно за Вас!

    „Лост за отката” е и очакването на определени и мигновени резултати, от един или друг метод за Духовно Развитие. Отначало, намирането на нещо специално за себе си (ченълинг, медитация, откровение, нещо от практическите упражнения и т.н.), много от Вас изпитват възторг от предусещането, че ще се случи нещо важно с тях сега, веднага, и ще се вижда с „невъоръжено” око! Но ако вълнуващите очаквания не се сбъднат, Вие можете да почувствате горчиво разочарование.

    Помислете: какво очаквахте твърде много? Може би просто сте окачили някакъв „етикет” на определено средство за Развитие? Може би то не е за Вас? Може да не е настъпило Вашето време за него? Или може би сте получили необходимите добри резултати от този метод, но те не са така очевидни за его-ума? Именно заради принципа на махалото с бързата смяна на емоциите „възторг–разочарование”, е доста сложно да се различи това, което всъщност е просто, но за Душата е безценно, за ума незабележимо, а за Сърцето необходимо и желано – Мъдрост, повишаване на вибрациите, Светлина, Любов, Мир, Радост – всичко, което можете да получите от използването на духовни практики.

    Една от честите причини за духовен „откат” е желанието да контролирате живота на близките, защото „не сте удовлетворени” от начина им на живот, скоростта на Духовно Развитие, дълбочина на Мъдростта и т.н. Скъпи мои, не е необходимо да ставате за другите Образец на Мъдрост и налагана/натрапчива Духовност. Опитайте се да промените в себе си тези модели, с които се нарушава Свободната Воля! За Вас в този случай духовният „откат” е карма! Нека върху другите да влияе не Вашето его, а Светлината на Душата Ви, топлината на Сърцето, Красотата на Вашата Любеща Енергия! Станете Образец за Свобода! И, на първо място, за себе си! Ако хората почувстват във Вас Свободата, те ще започнат САМИ да проявяват внимание към Вас, към образа Ви на живот, към Вашата Духовност! Ще почувстват близост, родство с Вас! Но не вследствие на генетика, а вследствие на Вашите вибрации!

    Дайте на хората възможност да избират. Ако е близко на душата им това, което правите, те САМИ ще се присъединят към Вас. Ако дейността Ви не им е близка в момента „сега”, заради различните цели на Предназначение, те САМИ ще открият, с какво да се заемат, какво да научат, в какво да се усъвършенстват, в какъв темп, с какви хора и т.н.

    Точно в тези моменти на Свобода, Вие ще осъзнаете факта, че сте извън обсега на разочарованията, защото ВСИЧКО е в хармония с Душата Ви, абсолютно ВСИЧКО – всичко, което е във и извън Вас! И това е Състоянието на Равновесие – Свобода от махалата!

    И така, духовният „откат” – това е начинът, по който Вашият Висш Аз Ви казва: „Направи пауза и се върни към Истинската Светлина – върни се към себе си!”.

    С Любов и Уважение, Мираел, Семейството на Светлината

    Превод: Татяна
http://rdlove.ru/2012/01/duhovniy-otkat/
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=3949