Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/07/2013

Еволюция на съзнанието. Седем стъпки

Послание на Мираел от 19.02.2012 чрез Антон К

    Каква е същността на Дара за цялото човечество в периода на Прехода? Как се проявяват Знаците на Пробуждането? Какви са особеностите на съзнанието ИНДИГО? Защо е толкова важно извънвремевото състояние? Какви са Даровете на Хората-Кристали, Творците? Каква е същността на Съзнанието за Единение?

    Приветствам ви Единно семейство на Светлината и Любовта. Приветствам енергиите на Гайя, отразени в благословените ви сърца! Аз съм Мираел, Майсторът на творческите сили. Ние, семейството на Дома, образно казано, ви притискаме в обятията си - вас, семейството, което преминава през експеримента на Вселената. Сълзите ни на благодарност проникват във вас, скъпи родни Души, които си припомняте Дома, Същността си и ВСИЧКО. Експериментът по потапянето в дуалността е последният Експеримент на Гайя съвместно с човечеството и той постепенно приближава успешния си завършек. От началото на експеримента до този момент СЕГА, се усеща много изтъняването на завесата и повишаването на вибрациите, което е следствие от еволюцията в Съзнанието на Човечеството. И за това ще си поговорим с вас.

    Ще ви разкажем, как постепенно и хармонично еволюира Осъзнатостта на Душата, която прави преход от третото измерение в четвъртото. Ще се спрем и на Преходния етап в Петото измерение. Ще ви разкажем също за безценния Дар на човечеството, даден ви в Епохата на Прехода. Същността му е в следното - в течение на едно въплъщение можете да направите няколко Квантови скока, които всеки път да повишат Осъзнатостта, да изтънят завесата на дуалността, да повишат вибрациите, откривайки Сърцето.

    НИВОТО НА ДУАЛНОСТТА - ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕТО
    Това ниво на съзнание за хората е Началото на Експеримента. То е ниво на хората с матрично мислене. Главната дума за мисленето в нивото на дуалността е зависимост. Признаците на матричното ниво са:
    - стадност на мисленето;
    - егрегориална зависимост;
    - текстове на егото - тестове на матрицата, владееща Човека, който се чувства роб и не се помни в съня на забравата. Текстът на егото е поток от мисли, който винаги си приличат при хората с матрично мислене;
    - усещане на времето като линеен процес;
  - предсказуемост на живота. Моделите и стереотипите на матрицата са видими за предсказателите, хиромантите и по този стаден модел са създадени хороскопите;
  - хората на матричното мислене са управляеми от медиите, рекламите, те са психопрограмируеми.

    ПРОБУДЕНОТО СЪЗНАНИЕ - ПРЕХОДНОТО НИВО В ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ
    Скъпи, в живота на всеки човек, потопен в съня на дуалността, се отваря Прозореца на възможностите за пробуждане на Съзнанието. Тези знаци разтърсват психиката и често са шок, озарение, стимулиращо повишаването на вибрациите и първоначално разкриване на Сърцето. Знаците на пробуждането могат да бъдат - стихийни бедствия, катастрофи, смърт на близки, загуба на работа, раздяла и т.н. Може да е случайно попаднала ви книга, чиято есенция е в това, че Светът съвсем не е това, което ви се е струвало преди. Може и да е човек, вдъхновил ви за търсенето на собствения път, за развиване на Душата, за еволюция на Съзнанието. И ето, че вече сте на нивото на Преход в четвъртото измерение.

    СЪЗНАНИЕТО ИНДИГО - ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
    Този период на активиране на виолетовата нишка в ДНК - нишката за освобождаване от матричното мислене. В човек възниква непреодолимото желание да разобличи стереотипността, стадността, системността. Това е много вдъхновено състояние - човекът е отворил очите си! Прозрял е, че светът на миналото му е управляван от матрицата на дуалността. Сега на човек му се иска да възстанови справедливостта и да разкаже истината на хората - истината, която сам е познал. Съзнанието Индиго е съзнание, което се стреми да разруши дуалността. Това е Съзнанието на воините на Светлината. Човекът на съзнанието Индиго минава през великото Изпитание - понякога като разобличава и осъжда Светът, той може да стане фанатик, призоваващ за борба, към противопоставяне, унищожаване на живота. Това е великият Изпит - да не забравяш себе си при преследването на справедливия гняв, да не зациклиш и спреш развитието на Душата си и посветиш цялото това Въплъщение на тези неща. Съзнанието Индиго е предназначено за разрушаването на старите, отживели своето си психически модели на поведение, а не за унищожаване на хората, за войни и насилия.

    СЪЗНАНИЕ НА ИЗВЪНВРЕМИЕТО - ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
    Това е състояние на тишина след бурята Индиго, състояние на пашкул, на вглъбяване в Себе си, на Духовен Аутизъм, на Отшелничество, на откъснатост от социума. Това е състояние на самосъзерцаването, на раждането на божествената Индивидуалност, изучаването на себе си и възможностите си. Периодът е уникален за скъсване с навиците на стадността, времето за запознаване със особеностите на собствения Път и с висшето си АЗ. Това е припомняне на Синхроничността и уместността при взаимодействието с околния свят Това е състоянието на Пашкула, от който се ражда пеперудата и е съкровено за разкриване на Сърцето. Това е времето на Познаването на Покоя.

    СЪЗНАНИЕ НА КРИСТАЛА
    Това е нивото на Съзнание на Миротвореца. Съзнанието Индиго унищожава старото, а съзнанието на Миротвореца изгражда новите взаимовръзки в света. Хората със съзнанието Кристал познават новото качество на Духа - Отговорност за света. Тези хора помиряват политиците на различни страни и се опитват да сложат край на враждите между представителите на различните религиозни общности. Хората-Кристали примиряват науката и религията, Мъжа и Жената, Възрастния и Детето, Човечеството и Природата. Те са доброволци, Миротворци, Ангели-Утешители, Защитници на природата. Хората Кристали говорят за това, което обединява всички - ЛЮБОВТА, началото на началата и няма смисъл при борбата за власт да се унищожава живата Планета, Човечеството. Това са хора-спасители и с мисията да възстановят мира, покоя, радостта и любовта, което е истинския смисъл на израза "Възвръщане у Дома".

    СЪЗНАНИЕТО НА ТВОРЕЦА - ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ
    Това е ниво Еволюция на Духа, познал новия аспект - Божественото Достойнство и уникалност. Такъв човек вече е познал Свободата - независимостта от стереотипното мислене и е на нивото на Предназначението. Той е слят със Съзнанието на Висшето АЗ. Този човек знае за особеностите в Законите за: Свободата, Волята, Избора, Синхроничността и Уместността. Този човек живее тук и сега в радост, покой и любов, като твори новото, Божественото. Този човек е активирал многомерните си Дарове, таланти, способности и предоставя на света своите творения на Любовта и Светлината.

    СЪЗНАНИЕ НА ЕДИНЕНИЕТО - ПРЕХОД В ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
    Висшето ниво на осъзнатост в Душата на Гайя при Прехода в Петото измерение, нивото на сливане на индивидуалното ти Божествено Съзнание с Колективното съзнание на Просветеното Човечество. Това е нивото на сливане съзнанията на Творците и обединяването на предназначенията. Това е ниво на Единение от Планетарен мащаб. Човек се осъзнава слят с всяка частица на планетата, с духа на Природата-Майка, с всеки Човек. Това е нивото на Сътворяването на Рая.

    Скъпи, знайте и чувствайте, че във всеки от вас има потенциала на ИНДИГО, КРИСТАЛ И ТВОРЕЦ. И вие постепенно се пробуждате и активирате това в себе си. Вие преминавате прекрасните Седем Инициации на Духа и правите еволюция в Съзнанието.
    В Любов и Светлина.
    С всички отворени Сърца!
    И ви благодарим за това.

    Винаги с Вас - Мираел, Майстор на Творческите сили.

    Превод: Анита

http://rdlove.ru/2012/07/evo-sozn/
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=4954