Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

6/04/2013

Крион. Възрастният


Метафората за кофата

Ще ви дадем метафората за кофата, която е връзката между трите. Сега ще видите пълната картина, дори преди да сме ви разказали останалото. Важно е да си представите кофа. Всъщност, тя прилича на детските кофички за пясък. Реалната част от кофата, която задържа водата, е Възрастният, Бащата, структурата. Тази структура дава възможност на всичко останало да съществува. Това е структурата на кофата.

Това, което е вътре в кофата, е Синът или енергията на Детето. Това е вода! Както виждате, структурата на кофата задържа водата така, че тя да не се разлива и да не изтича навън. Напротив, водата се задържа вътре по логичен начин, математически. Кофата задържа водата по начин, който не й позволява да се разлее. Тя задържа водата устойчиво. Кофата гарантира на водата начин на съществуване, нали така?

"Къде остана духовната част?", ще попитате вие. "Какво стана с Висшия Аз? Той коя част от кофата е?" Ами това е гигантската ръка, която държи кофата! Имате структурата, имате веществото, а вие самите имате искри. Отец, Син, Дух - Възрастен, Дете, Висш Аз - Структура, Вещество, Искри. (Смее се тихичко.)

Хайде да поговорим за искрите в рамките на "три в едно”. Може би ще кажете: "Крион, искрите сигурно са най-важната част, нали? Освен това, те са тази част, която изучаваме днес?" Няма най-важна част. За тези части трябва да знаете повече, отколкото за другите, а искрите са една от тях. Висшият Аз е една от темите, която се изучава най-много в рамките на енергията на групата на Крион. Ние през цялото време говорим за искрите, но днес ще поставим в центъра на вашето внимание нещо друго, което трябва да знаете. Но нека първо да поговорим за искрите.

 Възрастният
Нека да започнем с Възрастния или Бащата, както биха казали някои - с едното от трите. Ето някои признаци на Възрастния, които трябва да чуете. За какво отговаря възрастната част от енергията в човешкото тяло? Когато се движите, какво очаквате от възрастната част? Аз ще ви дам малко информация. Именно Бащата - възрастната част от вас - е тази, която помни. Възрастната част от вас живее живот след живот: трудности, карма, тежести. Това е онази част, която се събужда по духовен начин. Ние седим пред една събудена група членове на едно семейство. Скъпи мои, ние седим пред онези, които познаваме по име! Някои от вас едва сега започват да си спомнят, че това е истинско и че е вярно, защото вие започвате да ни "усещате".

Именно възрастната част осъществява спомена и духовното пробуждане. Именно възрастната част е структурирана; в това отношение тя е преживяващата част, която се пробужда. Именно възрастната част има отношение към договора (духовния договор). Ние сме говорили за това и преди. Договорът е най-висшата метафора, която можем да използваме, за да опишем как всъщност стоят нещата. Забележете: дори на вашия език думата "договор" предполага повече от един подпис. Това е споразумение между най-малко две същности. Вашият основен договор се състои в това, просто да съществувате като човешко същество на планетата. Преди ви казахме, че в новата енергия договорите, които са индивидуални, бяха променени; всъщност, те бяха анулирани, а сега вие създавате нови. Някои от вас се тресат от вибриращата енергия. Чудите се какво става в живота ви. Пътят пред вас е незастроен и именно Възрастният вижда възможностите и знае за договора.

Следващият признак се казва отговорност. Възрастната енергия е отговорна. Скъпи мои, това е отговорността да осъзнаете, че вие сте запланували всичко, което се случва! Колко пъти сме ви повтаряли това. Тук има същества, които ... (пауза) ... благословен да бъде ангелът, взел облика на човешко същество, който е седнал на стола и сега слуша или чете, и който е открил тайната на дара на смъртта! (Продължава) Тук има и други, те са повече от един, които хвърлят поглед назад, към тъгата на своето съществуване и виждат Божествеността на това, което се случва. Днес имаме информация за вас. Имаме за вас подарък, но вие вероятно знаете това: същността, която си отиде, тази същност, за която ви е толкова мъчно, е с вас през целия ви живот! Помните ли? Ако сте усещали присъствието на скъпото ви същество, вие сте прави. Не е било илюзия! Защото толкова често договорите за живот не свършват със смъртта на човека. Те продължават през целия ви живот. Възрастният разбира това на многоизмерно ниво. След малко ще ви дадем още информация за това, как именно действат нещата.

Кого сте загубили, който е бил толкова важен за вас? Усещате ли понякога присъствието му до себе си? Мислите ли, че това се дължи на богатото ви въображение? Не. Разтворете сърцето си за този многоизмерен факт. Попитайте интуицията си и ще разберете, че тези чувства са реални. Разбира се, че обичните ви хора са винаги с вас. Те ви гледат от място, което се намира малко над главата ви - всъщност, леко отляво. Сега те са част от вас - част от вашите мисловни процеси - и някои от тях казват: "Обичам те." Други казват: "Поздравявам те.” Някои от тях изпитват благоговение от това, в което сте се превърнали. Може би трябваше да чуете това тази вечер, колкото и странно да се струва то на някои хора. Можем ли да го докажем? Не. Това не може да бъде доказано в четириизмерността. Всъщност, то не може да бъде доказано по никакъв друг начин. Защото, за да го докажем, трябва да разполагаме с огромна любов и с цялото могъщество, което носи тази любов! Това трябва да се възприема отвъд физиката, то се притежава на клетъчно ниво. Тогава е реално. То е като любовта - опитайте се да я докажете. Не можете. Можете да я притежавате и да я изпитвате; вие знаете лично, че тя съществува. Това значи, че любовта също е многоизмерна.

Възрастният отговаря също и за ритуалното вземане на решения, това, което в миналото се е наричало обет. Накратко, както сме ви казвали и преди, често се случва в новото си пробудено състояние (в новата енергия) вие да осъзнавате шамана вътре в себе си, представен чрез живота на монасите, монахините и свещенослужителите, които сте били. В тази зала присъстват много от тях. Казахме ви, че именно Възрастният взема решението да встъпи в брак с Бога, да обърне цялото си внимание към Бога и да положи обет за безбрачие - обет да бъде сам, беден и да се откаже от своята собствена стойност. Именно Възрастният прави това. Винаги, когато това се налага, възрастният взема тези решения.

Четири признака: пробуждане, договор, отговорност и обети - четири от многото, които са признаци на Възрастния и които представляват една от трите енергии на човешкото същество. Сега можете да ги анализирате и ще видите, че те са свързани със структурата. Ако сте дете и присъствате в залата, - а тук има много деца - сега му е мястото да кажете: "О, това е скучната част, нали?" (Смях)