Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

3/24/2010

Защо има бели и черни хора?

Хората използват генетични средства, за да творят различия, защото при отсъствието на онова, което не си, отсъства и онова, което си.
Помогни ми да разбера. Това си остава неясно за мен.
За да преживееш себе си по определен начин, нужно е да създадеш условия да преживееш себе си по друг начин. Само тогава можеш да познаеш себе си като конкретна индивидуализация на Цялото - единствено по рода си и специфично въплъщение на всичко, Което Е.

Без студено не може да има топло, без горе не може да има долу...
О, да. Сега си спомням.
Ти си една човешка снежинка. Падаш от Божието небе като удивителен индивид, като уникален израз на Чудото на живота. Когато пристигнеш на Земята, се смесваш с други, които също като теб са зашеметяващо уникални, но в същото време заедно изграждате една по-широка, красива картина.
После започвате да променяте своите форми, да се разтопявате и превръщате в единно тяло, да летите с лекота в единен поток.
Най-сетне привидно изчезвате (макар и съществуването ви да продължава, но без да се вижда) и вие се издигате на небето, откъдето сте дошли, за да започне цикълът отново.
Пътят на Снежинката е съвършена метафора за пътя на душата.