Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/16/2013

Портата на свободата

Послание от Мираел чрез Антон К. 28.07.2012

Приветствам Ви, Скъпи хора! Аз съм Мираел, Майстор на Творческите Сили.


В момента Сега ще поговорим за егото и Висшия Аз.

Защо живота понякога ни се струва „безполезен”? Обърнете внимание на следното: Знаете ли версията на легендите си за доброто и злото? Какво е Добро и зло, Светлина и тъмнина? Разбира се, ние говорим за ниски и високи вибрации, различни измерения и нива на Осъзнатост.

Душата притежава по право Свободата да избира измерението, ниво и темп на развитие, вибрация. Висшият Аз помага на Душата, когато Вие изразите съответното Намерение на глас.

Това е знак за Висшия Аз, че трябва да помогне с цялата уместност и синхронност. Това е Доброто, изборът на Светлината.
Какво е зло? Това е неконтролируемо его, което провокира Уроци, при преминаването на които се развива Душата, Сърцето се разкрива и това води до нова Степен на Осъзнатост.

Душата се намира между егото и Висшия Аз и ежесекундно прави Избор: как да мисли, какво да чувства, да говори, как да постъпва. Ежесекундно се случва този Свещен Избор!

В Епохата на Новата Ера, мъдрата и опитна Душа избира Света на Светлината: Покой, Радост и Любов.
„По-младата” Душа или незрялата личност постоянно се мята между високи и ниски вибрации, като махало в енергийна дисхармония. Това е състояние на неопределеност, неувереност, което много силно изморява, както физически, така и енергийно.

В Епохата на Новата Ера за Човека е все по-сложно да избира само ниски вибрации: кармата веднага прехвърля резултата от този Избор върху здравето, благополучието, Състоянието, взаимоотношения и др. Сега всичко протича мигновено. Огледалото на Света катализира и отразява всичко двойно.

Затова егото на Човека в менталния план доста се уморява от тези скокове на махалото. И точно в този план се създава впечатление за „безполезност”, „умора”, „безизходица”. Когато е извън контрол, Егото се стреми да бъде Властелин на Човека. Всички тирани от Вашата история – това са тези, които са се поддали на уловките на егото и са изтървали юздите за управление чрез Осъзнатост. Егото извършва „велики нисковибрационни дела”, но при това Душата деградира и при следващото въплъщение Тя трябва да започне от нулата, за да научи пропуснатите Уроци. Това е доста благоприятен резултата за егото – означава, че и в следващото въплъщение ще бъде извън контрол, макар и при други условия на инкарнация. Така, че на егото е доста изгодно Съзнанието Ви да не  еволюира: егото желае да властва винаги. А тази власт е възможна само при ниски вибрации, при ограничен светоглед, при манипулиране съзнанието на Човека.

Висшият Аз никога не се стреми към Власт над Душата, макар че притежава цялата информация за въплъщенията, за Даровете, за целите на инкарнацията и т.н. Висшият Аз уважава Свободата в Избора на Душата и винаги „играе” по Правилата! Той е Вашият Пазител, Съюзник, Помощник, Приятел, Вашият Дом.

Затова е необходимо да насочите Енергията си към сътрудничество с Висшия Аз, който говори постоянно на Езика на Знаците и Интуицията. Този глас се заглушава само от гръмкия глас на егото, което не иска да сдаде властта на Душата. Затова трябва да се научите да различавате тези гласове – на егото и на Висшия Аз. Висшия Аз говори чрез канала на Сърцето, егото говори чрез ума и емоциите. Това са две противоположни Състояния: егото води към дисбаланс, излизане „извън себе си”, Висшият Аз успокоява, умиротворява, дава най-точната синхронна информация.

Именно пряко от Висшия Аз ще научите за Даровете, за предназначението на Душата в това Въплъщение, за взаимоотношенията, за Творчеството, за Енергията на Изобилието и за много други неща. Най-ценното умение за Душата във Въплъщение е, да чува гласа на Висшия си Аз, което е еквивалентно да „чува Сърцето си и да Го следва”.

Това е висша степен на ченълинг. Тъй като на нито едно от Светлите Същества, на нито един от Майсторите, не е дадено да знаят, какви са Вашите Дарове, кой е Вашия Пламък-Близнак, какви са целите на Предназначението Ви. Това е известно само на Висшия Аз, Вашия Висш Аспект на Духа! Висшия Аз може да общува само с Чист Човек, с Безкористна Душа, която има Намерение да помага и е лишена от предразсъдъци и страхове. Изхвърлете всичко излишно и чуйте тихия, но Мъдър Глас на самите Вас!

Затова пред Вас стои Избор – да сте в Покой, Радост и Любов или да сте в състояние на опустошеност, отчаяние и вечно търсене на себе си.

Търсете само в СЪРЦЕТО, ТО ВИНАГИ Е С ВАС!

Погледнете във Вътрешния си Свят и сами ще видите всичко, което Ви е нужно! Това е най-простото действие, независимо, че гръмкият глас на егото убеждава, че търсенето на себе си е нещо като „духовно хоби”, където е важен не резултата, а безкрайният процес на смяна на учители, светогледи, догми, книги, сайтове и т.н. Егото може да Ви позволи да общувате, с когото искате, но не и със Сърцето – Портата на Свободата!
И така, Свещеният Избор е пред Вас!

Отворете Портата на Свободата!

Винаги с Вас, Мираел, Майстор на Творческите Сили.