Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

2/19/2013

Главното е мотивът

 Ел Мория
 
Главното е мотивът. Това е нещото, заради което извършвате различни действия, понякога дори извън собствените си принципи. Мотивът на поведението ви, в една или друга ситуация, е много важен. Не само поведението или решението ви, а именно мотивът, който ви води. Можете да помогнете на някого, но мотивът ви да е егоистичен с нагласата за по-нататъшна лична изгода. Може да направите нещо възхитително заради комфорта или парична облага, а да го прикривате с хиляди различни причини. Искам да кажа, че за Работниците на Светлината, груповата служба е винаги по-важна от индивидуалния комфорт или личната изгода. Вие можете да говорите за някаква висша цел, като скривате дори от себе си истинския мотив за това. Проследявайте мотивите си, не се самозалъгвайте. На Фин план сте една група от Работниците на Светлината, с единна цел и безкористен мотив за служене и няма значение къде се намирате и дали се познавате.

Вие образувате едно Семейство на Светлината, чиито членове имат индивидуални задачи, свързани с включването на Светлината по цялата Земя. На планетата на „свободния избор”, пред всеки човек постоянно възниква въпроса за избора. И вие трябва да разбирате и точно да проследите мотива за избора си. Именно мотива определя крайният резултат на действията ви.
Решаването на общата задача, която е поставила Йерархията пред групата земни сътрудници на Светлината, зависи от свободния избор на членовете на групата. От гледна точка на висшето разбиране, винаги доминира общото благо пред индивидуалното.

На човек му е трудно да разбере, дали постъпва правилно в една или друга ситуация. Ако искате да проверите себе си, то анализирайте мотива си. Осъзнайте истинското си намерение. Хербаризирайте мислите си, стигнете до истината и само тогава честно ще може да си кажете: „Правя го за общото благо, дори това да не е изгодно или комфортно за мен”. Или ще кажете: „Така ми е по-удобно”. Това е личният ви избор и никой няма да ви съди за това. Осъзнатостта на истинското намерение, ще ви даде възможност, да направите правилния избор в различните жизнени ситуации.

Маските, скриващи истинските мотиви на поведението ви, са много разнообразни. Опитайте се да минете и без тях. Това е един от важните уроци в Училището на Живота. И изпита за откриването на истинските ви водещи мотиви е много труден. Но ще успеят да го вземат тези, които искат да се измъкнат от лабиринта на неправилните избори. Вие знаете, че всичко е енергия и намерението или мотивът ви е определен вълнов процес, който неминуемо ви води до определени резултати. Намерението ви трябва да е чисто и тогава резултатът ще е чист. Мотивът ви е свързан чрез невидими нишки с резултата на предприетите от вас действия. Водете се от чистотата на намеренията. Сега, в новата енергия, това е много важно за работниците на Светлината. Намерението и мотивът на Слънцето е да свети, а не да се крие зад облаците.

Слънцето и Луната са два истински Работника на Светлината. Те светят и ден и нощ. Вечното им, безкористно служене за всички форми живот на Земята, напомня на хората, че самият живот е възможен само благодарение на проявяването на вътрешната светлина и топлина. Слънцето и Луната са главните символи на всички посветени от всички времена.

Приложите ли Закона на Аналогиите, ще успеете винаги да видите скритият смисъл във всяко явление на живота. Осъзнаването на случващото се повишава вибрациите ви, следователно проявява и светлината ви. Вие ставате факел за другите хора и им помагате да намерят нужния път. Старайте се да не закривате светлината на душата си с облаците на неосъзнатостта. Помнете, че Луната свети през нощта, отразявайки светлината на Слънцето, така, както и вие трябва да отразите светлината на безсмъртната си душа, когато сте в смъртната материя. Само тогава ще се изпълни Божествения план – раждането на Богочовека на Земята! Пример за това е Исус Христос. Благодарение на човека Исус, хората узряха за богоявлението Христово. Сега е времето за богоявлението във всеки човек. Това е възможно благодарение на просветеното съзнание – Христосъзнанието.

Работата ви на Земята е, да носите светлината на просвещението, за да премахнете тъмнината на невежеството. Първоначално премахвате тъмнина в самите себе си и благодарение на това, ставате светлина за другите. Вие сте членове на едно Семейство на Светлината и ние често в посланията си повтаряме едно и също: „Вие сте богове, скрити зад маските на хора”. Изхвърлете маските и покритието на неверието, незнанието, негодуванието и всякакви други не.

Сега Земята получава новите си дрехи – дрехите на Възнесението. Вашето съзнание помага на планетата да облече светлинната си мантия и самите хора заедно с нея се обличат с „Одеждите на Христа”. Христосъзнанието включва светлината на планетата. Мислите ви достигат други светове. Виждам ви, скъпи мои, светулчици!

С любов – Ел Мория

Приела Любов Семьонова, 11.03.2012 г.

Превод: Анита

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=4275