Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

3/20/2013

Понастоящем Земята се готви да прекрати 3D навиците и енергиите по толкова хармоничен начин, колкото е възможно

Сен Жермен чрез Мелин Лафон
19.03.2013

Обични мои, днес съм тук, за да изясня някои неща не само относно последните събития, но и относно събитията, които скоро ще се проявят на вашата Земя. Беше извършена доста усилена работа при затворени врати, така да се каже, която ще доведе до възможността за едно голямо събитие или промяна, касаеща, наред с други неща, вашата банкова система и много други сфери.

Както винаги, ви умоляваме да се освободите от всякакви концепции за време и от всякакви очаквания по отношение на тези въпроси, тъй като едно подобно отношение не би било от помощ, а по-скоро би възпрепятствало плавния поток на енергии, който се очаква да настъпи. Понастоящем вие трябва да се научите, веднъж и завинаги, да бъдете безвремеви и да възприемате и да работите в момента СЕГА. Както споменах в предишното си послание, нещата, които се случват, са много и това става все по-очевидно дори за медиите.

Всичко това ще доведе до такава кулминация, че истината ще се промъкне и ще проникне във вашите медийни източници. Тя повече не може да остане скрита, тъй като всичко се разгръща на глобално ниво и следователно се усеща от всеки, включително от все още спящите души. Няма връщане назад и това повече не може да бъде възпрепятствано. Имайте непоклатима вяра в Божествения процес на Възнесението, тъй като той е една голяма част от Всичко, Което Е.

Всичко се свежда до разпознаването, изследването и приемането на вашия Божествен Аз в цялата свобода и Любов. Той е ваше право и вашето Същество и абсолютно нищо не би могло да ви спре, когато сте избрали това от дъното на сърцето си. Нищо не може да възпрепятства Божествената Сила на Възнесението и освобождението; тази сила ще ви отведе напред по пътя на вашата еволюция и на вашия опит в Светлината.

Само времето може донякъде да възпрепятства и забави това, тъй като все още съществува ясно изразено фокусиране върху дати и срокове. КРАЙНО време е да започнете да пребивавате единствено в момента СЕГА и оттам просто да продължавате да творите. Ако не сте сигурни в какво точно се състои този момент СЕГА, съветвам ви да се усамотите за момент и да затворите очи. Вслушайте се в биенето на сърцето си и в дишането си, почувствайте как се обогатявате, когато се свържете със своя вътрешен Аз в сърцето си и бъдете едно със сърцето си. Току-що изживяхте момента СЕГА и това ви донесе усещане за добруване, безграничност и неограниченост.

Всички вие сте неограничени и това се отнася и до вашия ежедневен живот. По принцип не съществува нищо, което би могло да ви попречи или да ви възпрепятства да бъдете себе си. Налице са само опити да ви разсейват с други неща, за да потиснат и ограничат това. Но мога да ви уверя, обични мои, че ние вече сме далеч отвъд този факт, тъй като обогатяването и просветлението са в процес на проявление на Земята.

Твърде много души са се пробудили, така че този вид ограничен живот на Земята повече нито се приема, нито се одобрява. Сърцата ви вече са широко отворени и очакват, дори изискват само Любов и хармония. Онова, което сега е на дневен ред, е просветлението и ние виждаме как то настъпва с бързо темпо.

Наясно сме, че от ваша гледна точка нещата не изглеждат така, но знайте, че Гая вече е направила първите си крачки в 5-то Измерение на много енергийни райони по целия свят. Някои страни и райони вече съществуват в 5-то Измерение, в зависимост от колективното съзнание на населението.

Други страни все още съществуват в 3-то Измерение, а повечето страни съществуват в 4-то Измерение. Всичко зависи от състоянието на съзнание. Това състояние на съзнанието от своя страна също така зависи не само от това доколко някой е израснал в своята еволюция и пробуждане, или от степента на интегриране на Светлината, но най-вече от степента, в която човек работи от сърцето си, а не от ума си (посредством мозъка).

Интелектът е важен инструмент в ежедневния живот на 3-то Измерение, но сърцето знае и усеща всичко. Мозъкът е неспособен да чувства, той може само да възприема онова, което вижда, а онова, което той вижда, е само илюзията на този свят. Новият свят е просто повишено състояние на Съществуване, свързано с по-високите честоти и енергии на Светлината и на сърцето. Сърцето ви е центърът на "Всичко, Което Е" във вашето собствено Същество.

Доста силно напрежение ще бъде усетено там, където човечеството все още съществува в по-ниската честота на 3-то Измерение, тъй като понастоящем времевите линии се сближават и при тяхното сливане времето само по себе си ще изчезне, като наближаващото пролетно равноденствие ще изиграе важна роля в това. Подгответе се за душите и местата, които все още пребивават в 3-то Измерение.

Ако се окажете на място с такава ниска честота, но осъзнавате всичко, което се разгръща, и съответно сте достигнали по-високо ниво на съзнание, тогава не може да ви се случи нищо лошо. Така че няма нужда изобщо да се тревожите за каквото и да било. Онези, които пребивават в сърцето, винаги ще се озоват сред хармонични обстоятелства и ще избегнат хаоса, той изобщо няма да ви засегне.

Ето защо ви съветвам винаги да оставате заземени и да се центрирате в сърцето си. Ще имате ужасно голяма нужда от тази помощ през тези дни и седмици и ние разчитаме на всички вас.

Местата и сърцата, пребиваващи в състоянието на 4-то Измерение, ще получат огромна възможност значително да напреднат в своето пробуждане и в същата степен да се приближат до Възнасянето в 5-то Измерение.

Също така в този случай всичко зависи от това вие да се справяте с всичко това в момента СЕГА и вашите действия, мисли и чувства до едно да произтичат от сърцето ви. В този специфичен момент от времето е налице широка градация от 4D мисли, които предстои да се трансформират в едно по-висше състояние на вашето Същество, като това съвсем безшумно ще ви приближи към вашето 5D състояние на съзнанието и към вашия вътрешен Аз.

Следва да ви поздравим, ако вече сте еволюирали до такава степен, тъй като въпреки че има само малък брой хора, които могат действително да се нарекат пионери на 5D Света, този малък брой хора работи неуморно на тези три различни измерения и дори отвъд тези три.

Понастоящем Земята се готви да прекрати 3D навиците и енергиите по толкова хармоничен начин, колкото е възможно, в името на човечеството, така че преходът да може да се осъществи по най-любящия начин. Сега човечеството трябва да продължи да се издига към дори по-висока честота и да разгърне това, доколкото е възможно, до световно проявление.

От енергийна гледна точка, днес 50% вече пребивава в 5-то Измерение и под това аз имам предвид Земята и честотните й обхвати на световно, държавно ниво, Нейното въплъщение. Човечеството, напротив, пребивава с около 35% от своето съзнание и въплъщения в 4D среда, докато едни малки 25% вече са преминали към 5D съзнанието и дори отвъд него.

Всички останали все още са заседнали в света на илюзията и следователно обитават 3-то Измерение. Имайте предвид, че тези проценти отразяват настоящото развитие на нещата, давайки ви ясна картина относно общия напредък на процеса на Възнесение. От предстоящите промени и от енергиите, излъчващи се от интензивното Пролетно Равноденствие, до голяма степен ще зависи това как ще еволюира колективното съзнание и как хората ще приемат това кои те наистина са и онова, което предстои да се разгърне.

Най-важното е да се отнасяте едни към други с любов и да очаквате с нетърпение прекрасната възможност за красива перспектива и личностно обогатяване. Пролетното равноденствие ще ни позволи отново да изведем много неща на преден план и да ги проявим. По един или друг начин, всяко нещо представлява възможност, шанс и красиво преживяване.

Невъзможно е да пропуснете или да не успеете да изживеете която и да е енергия. Всичко е безплатно и достъпно за всеки, никой няма да бъде изоставен, тъй като всички и всичко е Едно. Имайте пълна вяра в себе си и в своя вътрешен свят. Приканвам ви през дните преди равноденствието да медитирате често и да се фокусирате върху вътрешния си аз, върху сърцето си и върху всички красиви неща, които бихте искали да видите осъществени.

АЗ Съм Сен Жермен и съм винаги до вас.

АЗ Съм, Който Съм.превод: Мария Казакова