Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

3/17/2013

Голям пробив в съзнанието ви се случва на планетата

17 март 2013, от Джон Смолман

Човечеството е на прага на голям пробив относно осъзнаването на своята енергия. С изключение на един малък процент от населението на Земята, който е духовно съсредоточен, човечеството като цяло не е наясно с отделните енергийни полета, които винаги са обгръщали и заобикаляли всяко човешко същество. Това е на път да се промени.

Ново интензивно поле на божествената енергия, в което планетата Земя се премести на 22 декември 2012, е докоснало и оказало влияние на всеки един човек от тази дата. Ефектът от това започва да се вижда, тъй като хората, които досега винаги са се отнасяли с пренебрежение към всичко, което предполага, че съществува друг живот, отколкото е възможно да бъде прието от сетивата на тялото и чрез интелектуалните разсъждения, изведнъж проявиха интерес към възможността да съществува и друг живот, живот след смъртта, и към това, че животът може да съществува без физическа форма.

Много е трудно за всеки, който има твърдо аргументирани убеждения по този въпрос, да предположи, въпреки че е потвърдено чрез научни изследвания, възможността, че тези вярвания са грешни, неоснователни и в действителност могат да бъдат опровергани. Отварянето им към възможността, че духовната реалност, за която те не са подозирали, всъщност може да съществува, е шокиращо и невероятно тях. И все пак, те сега намират себе си, проявявайки силен интерес към идеята.

Преди това те биха го отхвърлили, отричайки го, което е най-добрата форма на защита! Сега обаче, новите енергии имат огромно влияние върху индивидуалните ви енергийни полета - енергийни полета, за които те не са знаели, избрали са да не признават съществуването им, или които те неохотно са приемали, разглеждайки ги само като помощници на химическите дейности, протичащи в тялото и които се прекратяват в момента на физическата смърт.

В резултат на този все по-голям интерес към проучването на полето на духовността е експлозия на осъзнаването, че човечеството е отговорно за своите нагласи и поведение, защото те засягат всичко останало на планетата.

Осъзнаването, че именно човечеството трябва да поеме отговорността да бъде пазител, а не осквернител на планетата, нараства през последните петдесет-шестдесет години, но това повишено осъзнаване сега става все по-силно, тъй като децата и внуците на досегашните ценители на вашите отговорности предприемат действия, съизмерими с тези отговорности. Чудесно е да се види тази огромна промяна, осъществила се поради повишеното осъзнаване.

Вие сте Златния век, за който сте чакали толкова много! И вие започвате да признавате и да приемате този факт. Осъзнаването на този факт ви води напред, създавайки институции и организации, чиято цел е да насърчават и да почитат тези отговорности. Тъй като твърде много от вас са въвлечени в това движение, не само че този процес не може да бъде спрян, но участниците установяват, че не са сами, както често им се е струвало, докато са търсели начини да поправят щетите, които са били причинени, и да предотвратят по-нататъшните увреждане при вече настъпилите.

Тъй като намерението ви да бъдете отговорни, любящи пазители замества желанието ви да бъдете мощни насилници на околната среда, колективното съзнание на човечеството се променя и адаптира и това дава възможност съществени промени във вашия начин на живот да бъдат признати, обсъдени и задействани с желание и ентусиазъм. Желанието ви да бъдете любящи, грижовни, отговорни партньори и жители на планетата Земя сега е колективното намерение на човечеството, и това ще бъде постигнато.

Да, важен пробив в осъзнаването се случва на планетата, което е свързано по най-ползотворен начин с божествените енергии, които обгръщат и въвеждат в действие необходимите промени, за да се осигури изобилна, безопасна и спокойна земна среда, която бъдещите поколения на хората да могат да наследят и в която те да могат да процъфтяват. Това е илюзия, но тя ще се превърне в такава, която ще е в състояние да ви радва и да ви носи наслада, докато станете готови да се освободите и да се върнете към първоначалното си състояние на единство с Бога.

С толкова много любов, Саул

Превод: САР

 https://www.facebook.com/pages/Галактическата-федерация/194772827290009