Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

4/03/2013

Енергийна прогноза за Април

Март се оказа изключително напрегнат. Но това е логично – трябваше да почистим своите кармични дългове, при това не от едно въплъщение. Мнозина изпитаха на собствен гръб, жестокостта и безкомпромисността в действията на очистващите енергии. Наблюдаваха се емоционални сривове, взривове от емоциите, объркване на ума, а също разни заболявания. Физическото тяло се чисти с достъпните му способи.

    Девизът на април е „осъзнаване на новото“. Енергиите на далечния космос въздействат „прицелно“ на планетата ни, повишавайки вибрациите, изтривайки остарялата информация, а също, установявайки нови връзки с по-високото ниво на колективното съзнание. На първо място, това очистване се проявява в очистването на базовите мисъл-форми и връщането им към първоначалния им смисъл. Този процес е иницииран в реалността на четвъртата плътност, където се създават предварителните идеи и понятия, които по-късно се транслират през информационното поле на по-ниско ниво.

    Нашият мозък в сегашното си състояние, не е способен да долавя фините вибрации на предварителните идеи и понятия, затова се „спускат“ по-ниско като се облекат в „дрехите“ на мислите, а след това в мисъл-формите, предавани вербално чрез словото. Силните вибрации на Източника променят понятийното съдържание на информационното поле в четвъртата плътност (четири мерната реалност), усилвайки Божественото звучене.

    Едновременно с това мозъкът ни се пренастройва към тези по-високи вибрации, което стартира преустройството на понятийния ни апарат, както колективния, така и индивидуалния. Преди да ни доверят да участваме в трансформацията на тримерната реалност, трябва да трансформираме своите ментални полета, като ги очистим от небожествените мисли и понятия.

    Пренастройката на мозъка за разширения диапазон от честоти, става в състояние на пълно приемане принципите и законите на мирозданието и признаване съществуването на Абсолюта/Бога като основен Източник на Божествения план и организатор на въплъщенията му в различните нива на битието. При това, признанието на Бога като основна движеща сила на мирозданието, трябва да стане не само на ментално, но и на емоционално ниво.

    С други думи, без искрена, от дълбините на сърцето, вяра в Бога/Твореца на Всичко Съществуващо, духовната трансформация е невъзможна. Човека е неспособен да измени радикално своята природа, без да преживее емоционално (със сърцето) собствените понятия, без да потвърди истинността им със своя живот на всички нива, включително и на поведенческо ниво (промяна на подсъзнанието).

    Мнозина от нас сега се сблъскват точно с този проблем – имаме представи и идеи, какво трябва да променим в живота си, и как да започнем да живеем по новому, но тези идеи така си и остават на ниво информация и не се превръщат в наше вътрешно знание и духовен опит.

    Дуалността между живота на ума и живота на сърцето си остава, а в някои случаи дори се задълбочава, защото ставаме по-непримирими към недостатъците на живота, на своя и чуждия, защото знаем, как да живеем. Несъответствието между това, как трябва, и как е в действителност, предизвиква или агресия, или отчаяние и неверие в собствените сили.

    И така, през април менталните ни представи ще бъдат подложени на силно очистващо въздействие. Цялата натрупана, но не преживяна от нас информация, не превърната от съзнанието на сърцето в осъзнат висш опит, по същество, ще стане не само безполезен товар, претоварващ енергийните ни тела, но ще започне да ни разрушава отвътре. Това разрушение за пореден път ще предизвика мисълта за безсмисления живот, съмнения за правилно избрания път, усещането за „задънена улица“ и други подобни.

    Осъзнаващия човек ще може правилно да оцени своето „безпътно“ състояние и да се обърне към Светлината. Най-вероятно ще се „предаде“ на милостта на висшите си аспекти и ще започне да се интегрира с тях, възстановявайки своята цялост като космическо същество. Този, който се опира на собственото си его и се поставя по-високо от Божествените сили, при тази ситуация ще укрепи своето самомнение и собственото си превъзходство. Понеже в менталното поле на човечеството съществуват все още стари представи, ще продължат да се появяват нови „гуру“ и „учители“, които ще дават методики, все така насочени към лична трансформация чрез личностни (конкретно насочени) намерения, пораждани от трета чакра (слънчевия сплит). В тези методики човек не твори заедно с висшите сили като Единно Същество, а заповядва на Висшите аспекти да направят едно или друго действие, по негово лично мнение.

    При това „желанията“ на този човек обхващат доста голям диапазон от посоки, включително и отработването на кармата с просто намерение, очистване на монадното дърво с мантра и унищожаване “гена на смъртта“ с „етерни ръце“. За многото еони от съществуването на човечеството, са натрупани нискочестотни зони от ментални илюзии, откъдето се черпи подобна информация, насочена към духовното усъвършенстване на човека без особени усилия от негова страна и без съзидателна и осъзната връзка с Божественото. На такива хора им се струва, че намерението им е напълно достатъчно, за да променят всичките седем измерения на творението. Смятат, че прилагайки тези методики само ментално, ще постигнат бързо желаните резултати. При това дори не им идва на ум да се поинтересуват, какви са плановете на Бог за промяна на реалността. Живота обаче поставя всичко по местата му. И тези, които живеят с илюзиите, през тази година могат да се сблъскат с нови трудности, които е сложно да преодолеят, придържайки се към остарели възгледи и принципи.

    Добрата новина е в това, че всеки човек ще има възможност да се настрои към Божествените вибрации и да осъзнае смисъла на пребиваването си на Земята. Този процес на ментално преустройство ще продължи през цялата година. Осъзнаването на единството с всичко съществуващо е само първия етап от духовната трансформация. Много по-важно е да се преживява това единство всеки ден и във всяко действие, дори да е най-обикновено.

    През април се очакват два върха на енергийната напрегнатост. Първия, в началото на април (от 5 до 10 април), а втория – от 20 до 25 април, при това енергийното напрежение ще е много по силно от това, което преживяхме през март. От това, какви ще излезем от тези напрежения, и какви уроци ще си извлечем, зависи майското ни битие.

    Татяна Золотухина, 25 март 2013 година

http://metasintez.ru/material_gryppa_metasintez/mgm_31_03_2013.html
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6060