Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

8/08/2013

Крион „ТРИТЕ ВЯТЪРА“ - част 2 - Енергия на Акаша

Енергия на Акаша

Акашовите Записи съдържат в себе си способност и потенциал за проявление на огромна енергия, зависеща от това, което е било направено от Човека в предишните му животи. Ако Човек е бил преди пробуден към духовен потенциал, то енергиите са много високи и повече, отколкото ако той не е бил пробуден. Ето защо във Вятъра на Раждането буквално става възможно потенциално създаване на просветлена стара душа, доколкото това зависи от предшестващите знания и опит, и от това, какво сте правили на планетата преди. Това зависи от това, кой сте били, до къде сте достигнали и дали сте били някога пробудени за работа над главоблъсканиците на света или не и най много зависи от това връщате ли се или това е първи път.

Така че, Акашовите Записи – това не е просто запис за това, колко пъти сте били тук, а по скоро за това, доколко обширни духовни знания и жизнен опит сте придобили за да се пробудите, преминавайки през целия свой планетарен опит. „Акаша“ – това е свещена библиотека, където ви се е удало да събирате и натрупате във всеки живот, а след това да предадете опита в следващия. Вие допълвате вашия запис всеки път, когато пристигнете и пребивавате на планетата, и това ви помага да подобрите и видоизмените това, на което е посветен вашият следващ живот. Помнете аксиомата, която вече ви дадохме преди: Вие никога не се връщате към по-малко осведомено състояние! Когато вие отваряте метафорическата „духовна същност Акаша“, за вас става достъпно цялото духовно обучение, натрупано във всички животи, всичко достигнато в обучението в цялата пълнота.

Вашата биология не е напълно от земен произход

Човешката Душа – това е частица от Бог и се явява уникална на планетата. Биологически човека не е земно животно. Фактически това го потвърждава уникалната химия на Човека, доколкото има във вас „преплетена ДНК“, в която има 23 хромозома, което коренно ви отличава от останалата биология със Земен произход. Вие сте еволюционирали НЕ от биологията на Земята.

Човешкият вид, какъвто го виждате днес – това не е Човешкият вид, какъвто е бил преди 200 000 години. Преди всичко трябва да разберете, че вашето телесно съществуване не е такова, както при „животните от вашата планета“, независимо от това, което ви казват вашите биолози. На вас ви е била оказана помощ по пътя, свързана с „пробуждането на светлината и тъмнината“ вътре във вашата ДНК. Даже във всички ваши основни религии присъства разказ за събитието, като божествена „история на сътворението“, обща за цялото човечество. Днешния Човек се явява уникален за Вселената и притежава удивителни творчески сили, както и са ви казвали всички майстори на земята.

Животински системи

Животните имат свои видове енергии, а някои от тях даже имат свои собствени видове групови животински души. Животните присъстват на планетата по няколко причини, и ние вече разказахме за това. Всички те се намират на планетата, като част от баланса на Гея, и много, като приятели на човека. Те поддържат жизнената енергия на Земята, и понякога те се намират тук за любов.

Някои видове животни имат животинска душа и се въплъщават вътре в своите собствени групи, но винаги служейки на човечеството. Техните групови души се въплъщават отново като животни – само като животни. Те не преодоляват бариерата за душите които имат свой Висш Аз. Животните не преминават на степен Човешко Същество. Но хората много лесно си мислят, че те правят това, защото този мисловен образ винаги сработва за вас. По ваше мнение, вие преминавате на по-висока степен и тогава ставате по-добри. И затова който и да погледне схемата на живота, вероятно би казал: “Душата започва като животно, а след това прокарва своя път към върха, за да стане Човек.“ Но това не е такъв случай и никога не е бил скъпи. Човешкото Същество има прекрасен Висш Аз, който се явява сърцевината на Божествената енергия на душата.

Духовните системи на човека Главоблъсканицата през целия ви живот се състои в това, доколко повече истини можете да приемете, бидейки частица от Създателя. Колко широко можете да отворите квантовата врата, за да видите тази истина, докато сте живи? Този единствен атрибут определя това, доколко просветлени ставате в течение на живота. Чуйте добре: Това се отнася не до колко знания и опит се намират във вашите Акашови Записи, а до това, доколко си позволявате да повярвате в това. На тази планета присъстват много стари души, преминали забележително духовно обучение, но те не искат да се докоснат до своето вътрешно „духовно съдържание“ в дадения момент от своя живот. Това е свободния избор на Човешкото Същество, за което и става дума.

Съществува планиране от огромен мащаб, което ви помества във Вятъра на Рождението. До къде достигнахте в хода на последния си живот, ако изобщо нещо сте постигнали? Кои сте били и какво сте направили? С какви енергии започнахте и които не бяха завършени и които искате да продължите? Към каква група души сте принадлежали? Кои са били вашите родители? Задействани ли сте в определени съглашения на души, за да станете техни внуци? Това зависи повече от съобществата, отколкото си мислите. Повечето неща се отчитат при планирането на „входните енергии“ на вашия живот и потенциала на всеки живот е уникален и неповторим. Вие осъществявате планиране, когато се намирате от моята страна на завесата и „Божествения разум“ е още с вас.

На хората не им харесва това, че не съществува духовен набор от инструкции като: „ще стане ето това, а трябва да правиш ето това“. Послушайте скъпи, именно това възвишава заслугите на човечеството! Нима всички деца са еднакви? Нима книгите на тема възпитание на деца , винаги работят при вашето дете? Отговор – не, защото всяка душа е съвършено уникална. Но хората по старому искат да имат препоръки за това, какво трябва да правят и какво не, като че всяка душа по някакъв образ излиза от духовна машина, и щампите на всички са еднакви. Не. Напротив, Духът отдава чест на всяка душа, предоставяйки и уникален избор и колосално разнообразие на избираеми енергии.

Великите художници

На планетата хората получават определени атрибути, които ние назоваваме – творчески атрибути. Това са почти квантови атрибути и могат да се използват няколко живота, за да ги развиете в завършена форма. И както често се случва, обладаващите тези креативни творчески способности, преминават през ред въплъщения, сякаш това е било едно въплъщение, с цел пълно завършване на творческия цикъл. Известните художници, връщайки се, първото, което поискват да направят е да вземат в ръка четка и да продължат да правят това, което са правили преди. Известните композитори, известните поети и скулптори се връщат и просто продължават да се занимават със своите дела! Това е толкова очевидно, но въпреки това вашата наука го отрича.

Така, че обладаващите креативни способности се отличават от другите, и главоблъсканицата в техните животи се състои в това, да привнесат на планетата великите съкровища на изкуствата с помощта на една поредица от въплъщения, но при това персонално се опитват да вникнат в загадката: “това, което те носят вътре в себе си, е много ценно, но никой не го знае“. Ако сте забелязали, болшинството велики художници, и тези които са живели и тези които сега са тук, носят бреме, което с лекота може да се класифицира като „ниска самооценка“. Разбирате ли това положение? То е узряло за лично разкритие, не е ли истина? Така вие може да видите Човека, стоящ във Вятъра на Рождението, готов да продължи това, което е започнал предишния път? С „Божествения Разум“, с усмивка на лице, защото той чува музиката, която ще съчинява, и това е, което ще бъде с него, когато той пребъде.

Когато стоите във Вятъра на Рождението, вие сте напълно уникално същество с незавършени енергии. И ви трябва повече от един кратък земен живот, за да създадете атрибутите на Човек прерастващ в зрелост. Даже не-творящите /болшинството от вас/ имат цяла редица начинания, които не са получили пълно завършване. Понякога в отношенията, понякога в обучението или в учителството. Старите души идват и си отиват и често подбират там, където са оставили нещо и така постепенно променят планетата със самото си присъствие на нея. Стара душа - това е този, който“пришива семена от светлина на ковьора на линейното време, даже незнаейки, че той също ще пожъне тези вече съзрели плодове на мъдростта, когато се върне в следващия живот“.

Ето защо, скъпи, ти пребиваваш не на чист лист на живота, но си длъжен да знаеш за това, не е ли така? И старата душа чувства това. Само новичките /приходящите за пръв път/ се явяват тези , които идват със съвършено чист лист, и ние ще поговорим за това при обсъждането на следващия Вятър. Но вие които четете и слушате пряко сега, сте стари души. Всеки от вас е дошъл със духовно съдържание, придобито от опита на Земята и често даже с атрибута „пробуждащ се към собствено майсторство“.

Четящите от Акаша

Съществуват такива хора, които умеят да четат вашите Акашови записи. Но за разлика от папки с файлове, те не могат да четат живота в линеен порядък. Вместо това, те ще четат живота с наситена енергетика, моментите, които впечатляват и които са оставили за вас дълбоки следи. Това са тия животи, когато вие сте достигнали нещо в завършена форма или остава още съвсем малко за довършване. Има животи, в които са ставали драматични събития, такива като ранна смърт, загуба на дете, или опита от гибел на полесражение. За всичко това има енегрийна база и потенциали. И вие чувате за това отново, защото това е важно.

Ти стоиш във Вятъра на Рождението и искаш да се върнеш на планетата. Пред теб са изложени всички потенциали и възможности, основани на твоя предишен опит и отпечатъка на твоята индивидуалност: този, “който ти си“. Ти ще се върнеш, като част от духовното семейство на Земята и това го прави твоята група души. Къде ще се окажеш? Представител на кой пол? Най- трудното за мен е да ви описвам, защото такова планиране не е линейно и съвсем не е това, което можете да видите в план-графика на финансистите. То е основано на енергетиката и много често е предизвикано от взаимните влияния на другите. А следователно основано и на семейството.

Ако в предишния живот ти вече си се пробудил за духовната истина, това е много голям потенциал, който може в значителна степен да промени твоя следващ живот. Така, че стара душа да попадне на место, където е млада душа - не би се получило. Всичко това се отчита при планирането преди Вятъра /вихъра/ на Раждането, и ти си готов за това. Ти действително си готов. Чуйте: Нито една душа, нито един Човек не пристига на планетата против своята воля или за наказание. И вие вероятно е нужно да го запомните!

Най крупното изменение…

Стара душа, вследствие на това, което се случи през последните 20 години,енергията във Вятъра на Раждането преди твоето връщане на планетата е съвсем друга. В новата енергия след 2013г., тази стара душа, която се връща с духовна библиотека, запълнена с духовна цел, този процес ще протече доста комфортно. Тя интуитивно много пълно помни това, което е преминала. Чували ли сте за това? Всичко е различно от това, което беше предишния път! И това е резултат от всичко, което се случи през тези последни години. Вие изменихте правилата.

Старата душа повече няма да бъде обект на тези енергии, които дърпат и тласкат младата душа. Старата душа е направила своя разум, част от процеса на планиране на това, което предстои да направи и то е това, което не е могла да направи при старите енергии. Това е възможно само за това, че тя може да планира, имайки в новия живот своя духовен опит, интуитивно открит много по-рано отколкото преди. Старата душа може даже да знае за това и да го планира още преди края на сегашния живот, интуитивно знаейки за следващото въплъщение още от сегашното. В това се състои и разликата, скъпи. Това е началото на „интуитивната духовна логика“.

Разказвали сме ви вече за някои интересни отличия при новораждащите се от тези, както и вие, които са се родили в старите енергии. За видоизменението на квантовата ДНК, което създадохте, проживявайки много въплъщения с пробуждане към просветление и знания, което ще ви позволи да се появите във вашия следващ живот, като много особено дете. Това ще бъде дете, което вече помни и умее да чете, вместо да се обучава, дете, което много рано ще започне да ходи и да говори, защото помни, как се прави това. Това ще стане, защото във вашата ДНК ще се установи по-пълен мост между това, което е било и това, което е. Това означава, че ДНК квантово се променя и става много по-ефективна от сега. На първо место ще се прояви, като изменение в поведението на Човека.

Старите души ще идват, като Хора, на които не им се налага да започват всичко от начало, а ще бъдат с пълен багаж от интуитивен опит от предишните животи. И по време на развитието на мозъка, те ще си спомнят, кои са /че са древни души, които са били тук и по рано/. Това е обещание на новата енергия, особено след 2013г. Вие ще видите изменение във вашите деца и внуци по това как живеят и порастват. В енергията на новите деца няма да има клеймото, че планетата може да бъде разрушена от война или от Бог. В тях ще има обещание, че планетата влиза в нови, нечувани области на квантови открития. Ще бъдат с целия набор от нови инструменти.

Кой е преминал през това?

О, всички вие сте взаимодействали с този Вятър. Всеки от присъстващите и четящите. Ти стоеше там, знаейки, какви уроци са ти подготвени за живота, и потенциалите за това, което ти предстои, вследствие на това, което е придобито в предишните животи. И това не бяха грешки, скъпи мои. Такива са резултатите от тези потенциали и тези планове, които сами създадохте, за вашите собствени души.

В тази зала няма новички, а от четящите, макар и не всички да са стари души в класическо разбиране – души, които са били тук стотици пъти. Но всички сте били тук по-рано, затова считаме че много пъти сте преминали през този процес. Именно това ви кара да се интересувате от такива въпроси. Мислили ли сте за това? Макар че в разбирането на тези знания, между вас има голямо разнообразие. Тези знания се усвояват много различно. Някои задремват слушайки, а други ги заставят да се пробудят духовно /усмивка на Крион/. Всичко зависи от това, къде се намирате на пътя, който сами сте запланували. И отново ви казвам: всеки път е уникален!

Вятърът на Съществуването

И сега сме във Вятъра на Съществуването, който вие назовавате живот. Позволете ми да ви покажа неговите свойства. На първо място, независимо от това, какво ви казват вашите духовни авторитети, вие не се намирате тук за наказание. Вие сте тук за да преминете изпитания. Понякога казваме че вашия живот е изпитание, но това е изпитание на енергии , не на вас! При това Гея измерва енергията на планетата и предава резултатите в самата тъкан на времето и битието – Великото Централно Слънце. Това се явява измерване на нивото на вибрации на земята посредством Кристалната решетка, което играе своята роля в много по-големия общ сценарий и ние не сме говорили много за това.

Изпитанието се състои в това, могат ли Хората да изменят това измеряемо земно ниво на вибрация посредством своето съзнание. И отново, хората се намират тук не за да бъдат подхвърлени на изпитание, но повече от това, вие сте тук – като семейство. Мостът между Вятъра на Раждане и Вятъра на Съществуване не е така неуловим. Това е този момент, когато отделяте всичко, което знаете за истината и пребивавате вече с блокирани знания. Когато ти правиш крачка и влизаш във вихъра на Вятъра на Раждането, ти вече не знаеш кой си и че си частица от Вселената. Повече не съществува връзка със съзнанието на самия Бог. Ти повече не помниш, откъде си дошъл и през какво си преминал.

Присъстващите сега нови енергии, пробуждат вашите интуитивни потенциали за спомняне на тези истини. Те са във вашите Акаши, но са достъпни само с помощта на НАМЕРЕНИЕТО. Както вече отбелязахме, някои стари души няма да се пробудят непременно! Понякога стара душа, която е имала много сложен и дълбок предишен живот, ще възприема този свой текущ живот, като отдих от духовни неща, и няма да прояви своята заинтересованост в това. Но скъпи мои, вие ще ги познаете, когато се срещнете с тях, и може да видите това в очите им. Някои от вас даже са женени за тях! Те може и да не присъстват на такава среща, както тази, но имат същата тази енергия, която ви привлича изначално.


Следва продължение..

Източник:  http://yurdal.ucoz.ru/news/krajon_quot_tri_vetra_quot/2013-07-17-1015
Превод: Стоян Делев | Самосъзнание.com