Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

3/31/2013

Послание от АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ

27.02.2013 г.

    Здравейте, хора. Радвам се, че отново съм при вас и ви предавам енергията за усъвършенстването ви. Днес посланието ми е за очакваните събития, които ще се случат скоро. Много от вас са усетили промените в Пространството вече физически, чрез състоянието си и всички тези промени, които се случват в енергетиката им. Но идва времето, когато промените ще се проявят. И днес, както винаги, ви призовавам да бъдете в балансирано състояние. Не обръщайте внимание на нещата и явленията около вас, не създавайте вълна на страх и паника.

    Цялото Мироздание се подчинява на определени Закони и всичко, което става и може да стане, има своята причина и смисъл. Всичко е в ръцете на Бога, както казвате вие, и без разрешението Ми нищо не може да се случи. Всичко случващо се е в помощ на развитието ви и придобиването на нужния ви опит. Пространството поставя мнозина от вас в такива условия на избор, при които се проявяват предпочитанията ви към определен път, проявява се това, което е в основата на душата ви. Затова тези, които, уж са по пътя на Светлината, сега служат на Тъмнината, въпреки че продължават да мислят, че са в служба на Светлината. Това е егозаблуда, която лесно се разпознава по делата, емоциите, мислите идващи от човека. Много от вас вече могат лесно и бързо да разпознаят тази заблуда. Сега е такова времето, на смесване на противоположностите. Но идва времето, когато това смесване ще премине в разделение и противовес. Пространството ще ви помогне за това и ще маха хората, които така и не са успели да останат на Пътя на духовното усъвършенстване, а са поели в обратната посока. Всички тези, които не са удържали вибрациите си на нужното ниво, постепенно ще напускат това въплъщение. Въпреки, че това напускане ще е много по-интензивно отколкото преди, нека това не ви смущава.

    Преобръщането на Земята наближава и няма причина това да не се случи. Това не се случва често и имате щастието да живеете в такова време и да изпитате сами много промени, случващи се със Земята. Ние предварително ви казваме за приближаващите събития, за да влезе тази мисъл в съзнанието ви и намери своето място. При проявата на самото събитие и последствията от него, вие вече ще възприемате всичко, което се случва с вас и в света, много по-уравновесено и без страх, паника - обикновените спътници при неочаквани явления, когато не знаете, какво да правите, и как да преценявате нещата.

    Силите на светлината подготвят всички вас чрез достъпните информационни канали. Мнозина очакват от мен инструкции или подробно обяснение, но няма да има такива. Развитието ви е стремително само, когато попаднете в трудни условия и трябва сами да взимате решения, да проявявате заложените във вас творчески елементи. Само така вие се развивате. Всякакви подробни обяснения ви лишават от развитие и проявата на свободния ви избор. В живота сте свикнали да прехвърляте отговорността на други, но идва времето, когато това няма да ви се удава. Или се развивате свободно и носите отговорност за всеки свой избор, или напускате това въплъщение, давайки да се разбере, че по-нататъшните изпитания не са по силите ви или по-скоро - според желанията ви, защото никога и на никого не бих дал изпитания свръх силите. Всяко изпитание в живота ви може да бъде преминато успешно по пътя на Светлината и духовното усъвършенстване. Добър помощник при това е осъзнаването на нашето Единство, дълбокото осъзнаване, а не само на думи, както често обичате да казвате на събрания. Може много добри и правилни думи да изказвате, но в душата си да си оставате същите - без промяна.

    Истинското осъзнаване на Единството спомага за разкриването на определени качества, което не би се случило, ако това е декларирано само на думи. Учете се да осъзнавате дълбоко, да усещате реално Единството и взаимовръзката ни - тогава животът ви ще придобие нови качества и много събития ще виждате през други очи, ще виждате не това, което е на повърхността, а същността и предназначението му в Мирозданието.

    С това приключвам краткото си послание, използвайте заложените в него ключове за самоусъвършенстването си.

    АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ. Ом


    Превод: Анита

http://www.znaxar.com/chenneling/20458-270213-poslanie-ot-ya-esm-to-chto-ya-esm.html
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6043