Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]
Бутон за дарения
чрез BITCOIN

3/10/2013

За нашата скорошна среща

    27.2.2013.
    Аз Съм Исус.
    До всички. Дошло е времето за вашето окончателно и вече съвсем истинско и пълно възнесение. На всеки, който винаги е било важно да се отъждествява и да съответства на Божественото състояние, сега му предстои да извърши своето възнесение. С вашите молитви създадохте предпоставки за благополучно възнесение за мнозина, въплътени сега на вашата Земя.

    Смятайте своята постоянна духовна работа, за напълно отговорна и изискваща съ-настройка с всички тези, които вече са извършили своето, пълно и окончателно за земния си живот, възнесение.

    От вас бяха създадени съответните условия, които позволяват да се отворят блокираните преди светлинни портали и сега функционират напълно, позволявайки на светлите души, да извършват постоянно преместване между нашите светове. Сега е много важно да осъзнаете, че напълно свободно и окончателно е било извършено това Велико Служене, което се явява служене не само на своя Божествен Отец, не само на цялото човечество, но и на цялото Галактическо семейство, на вашата и на другите вселени, на цялото Божествено проявление.

    Сега ви предстои, осъзнавайки своето Божествено величие, да изпълните най-последните действия. За по-безопасното ви възнесение, от нас се създават постоянно благополучни условия, способстващи мнозина да преминат в пето измерение. Ако се вгледате по-внимателно, да имате постоянна връзка, да чувате постоянно това, което препоръчваме на всички живущи, тогава се появяват най-добрите възможности, позволяващи да извършите безболезнено вашето лично възнесение, на целия материален свят и на самата Земя.

    Ако сте напълно внимателни, особено след пролетното равноденствие, тогава мнозина ще могат да получават съобщения, ще имат лични срещи със своите Духовни Учители, да се срещат с отдавна заминалите си близки, дори с тези, които толкова много са ви липсвали, и които винаги са ги ръководили истински и най-искрени чувства на човешка любов.

    Ще ви се наложи още известно време да се намирате тук, в материалното измерение, като с това ще помагате на другите да се подготвят за своето, не напълно подготвено възнесение. След това ще ви се наложи да създадете своя вътрешен свят, за който е дошло времето на окончателно очистване.

    Едва след изпълнението от вас на тези поръчения, които всеки, напълно доброволно, ще осъществява, съгласно волята на сърцето си, вие също ще извършите своето последно възнесение от тримерния свят. Смятайте, че моите важни препоръки са ви предадени, най важните ми препоръки.

    Съблюдавайки най-важните условия, способстващи служенето ви, на вас ще са ви нужни значително по-малко усилия, за да преминете гордо, напълно Божествено, своите последни метри, които ни разделят и съставящи единно цяло между световете ни. Винаги ще бъдете готови за среща с тези, които винаги са били и ще продължат да ви служат – вашите най-добри и стари приятели и най-близки по дух братя и сестри, способни да „дадат душата си“ за спасението на човечеството.

    Сега ви предстои да станете нашите най-близки съратници. Да станете тези, които винаги, напълно безкористно, помагате на останалите в условията на материалния свят. Ще ви бъдат дадени най-важните и могъщи качества за служене на останалите, все още не загубили надежда за спасението си.

    Да бъдете тук и сега, означава, да имате винаги сили да възприемате болката и страданията на другите. Да им служите, превъзмогвайки и преодолявайки това, което понякога отнема напълно, така необходимите ви сили. Бъдете винаги такива. Бъдете най-издръжливите и най-търпеливите, осъзнаващи великото си предназначение в служене на цялото човечество, на цялото проявено Божествено творение.

    Само вървящия по „тесния път“, обезателно ще стигне до окончателно освобождение и ще извърши това, за което му е било дарено правото да се прояви тук, на тази удивителна и най-почитана от Всеобщо Съдружество и вече от всички Вселени, планета. Вие успяхте да изпълните това, което мнозина смятаха за неизпълнимо, доказвайки Божествената си особеност – да сте винаги верни на своите мечти, на своите задачи, позволяващи да променят и да отворят нови пътища за Божествено усъвършенстване на цялото проявено творение, на все още подготвящи се, но все още очакващи своето проявление, нови форми на творческото начало.

    Ако се отчете това, което винаги ви е било стимул за усъвършенстване, на все още не напълно разбран замисъл, все още очакващо окончателното сформиране на мечтата, тогава ще ви станат напълно ясни тези велики и фантастични сили, които винаги са ви ръководили, помагайки ви да преодолеете мислими и немислими препятствия.

    Бъдете такива, винаги устремени и успешни, служете на Твореца, на Живота, на целия сегашен и дори бъдещ живот, това е, което винаги ще бъде най-силния ви стимул за съществуване. Така постъпват само този, който е бил роден от самата Божествена Любов.

    Аз Съм винаги любещ. Исус

http://www.diktovki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=3
http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=5968